Dekubitus – maturitní otázka

osetrovatelstvi

 

Otázka: Dekubitus

Předmět: Ošetřovatelství

Přidal(a): vnl.xf

 

 

Příčiny vzniku:

 • a) Místní
  • mechanický tlak
  • vlhkost a nečistota
  • místní poruchy krevního oběhu
  • tření kůže o jiný povrch
  • nůžkový efekt (střižný efekt)
 • b) Celkové
  • poruchy CNS
  • choroby srdce, cév, ledvin…
  • dlouhodobé onemocnění, horečky

 

Stupně a rozdělení dekubitů

 • Stupně:
  • 1. Zarudlá kůže a bolest
  • 2. Tvorba puchýřků
  • 3. Poškození integrity kůže
  • 4. Obnažení podkoží a tukové tkáně
  • 5. Postižení povázky, svalu – nekróza
  • Dělení: povrchní, hluboké a gangrenózní
 • Hodnotící škály možného vzniku dekubitů
  • Škála Nortonové
   • Hodnotí se: schopnost spolupráce, věk, stav pokožky, další onemocnění, fyzický a psychický stav, aktivita, mobilita, inkontinence
  • Škála Waterlowova
   • Hodnotí se: stavba těla, typ kůže, pohlaví, věk, zvl. rizika, kontinence, pohyblivost, chuť k jídlu, neurolog. porucha, operace/traumata, medikace
  • Škála Knolové
 • ANTIDEKUBITNÍ POMŮCKY
  • molitanová kolečka, podložky, polštářky…
  • syntetické rouno – Dekuban
  • přírodní ovčí rouno – podložky, chrániče loktů, pat
  • matrace – plněné vzduchem, vodou…
  • antidekubitor
  • závěsy na odlehčení místa
 • LÉČBA
  • 1. st. – odstranění příčiny, Menalind, Pantenol, Chlorofyl gel, speciální filmy…
  • 2. st. – dle ordinace, odstranění puchýřků, oplach Rivanolem, továrně vyráběné obvazy
  • 3. st. – dle ordinace, sterilní krytí, továrně vyráběné obvazy dle charakteru
  • 4. a 5. st. – to, co u 3.st. + Chlumského r., chir. odstranění, ATB, antiseptika, biolampa…
  • Příklad továrně vyráběného obvazového materiálu

 

OPRUZENINY (INTERTRIGO)

 • PŘÍČINY:
  • – vlhkost
  • – nedostatečná hygiena
 • PROJEVY
  • pálení, zarudnutí, zduření, drobné puchýřky
  • Dále – rozpad, macerace, sklon k infekcím, plísním
 • Prevence
  • suchá, čistá kůže
  • pravidelné mytí, řádná hygiena – omezit mýdlo, následné osušení
  • ošetření kůže těl. mlékem, indulonou
  • event. vkládání podložek mezi kožní řasy
  • větrání kůže, vzdušný oděv – přírodní mat.
 • Léčba:
  • vždy se řídíme ordinací lékaře
  • přikládání teplých obkladů z řapíku lék.
  • koupele v roztoku hypermanganu
  • aplikace mastí dle ordinace lékaře (Pytiol, Dermazulen, Aviril H…)
  • k hygienické péči používat mediciální mýdla
  • zajistit dostatečný přístup vzduchu

 

Hodnocení rizika vzniku dekubitů

-> dvě varianty stupnic

 • Duševní stav
  • 4 – bdělost, čilost
  • 3 – apatie
  • 2 – zmatenost
  • 1 – sopor, koma
 • Kontinence
  • 4 – kontinence
  • 3 – inkontinence moči bez katetru
  • 2 – inkontince stolice
  • 1 – inkontinence – moči i stolice
 • mobilita
  • 4 – plná hybnost
  • 3 – mírné omezení
  • 2 – velmi omezené
  • 1 – imobilita
 • Aktivita
  • 4 – chodící
  • 3 – chůze s pomocí
  • 2 – pouze na vozíku
  • 1 – ležící
 • Výživa
  • 4 – dobrá
  • 3 – uspokojivá
  • 2 – špatná
  • 1 – kachexie
 • Cirkulace
  • 4 – normální prokvení
  • 3 – snížené prokrvení
  • 2 – mírné otoky
  • 1 – střední a velké otoky
 • Tělesná teplota
  • 4 – do 37,2°C
  • 3 – 37,3 – 37,7°C
  • 2 – 37,8-38,3°C
  • 1 – 38,4°C a více
 • Medikace
  • 4 – bez steroidů, analgetik, trankvilizerů
  • 3 – jedna z uvedených skupin
  • 2 – dvě z uvedených skupin
  • 1 – všechny uvedené skupiny
 • Vyhodnocení:
  • 16 bodů a méně představuje významné riziko vzniku dekubitu

 

Rozšířená stupnice dle Nortonové

Vyhodnocení stavu na podkladě posouzení fyzického stavu, vědomí, aktivity,pohyblivosti či inkontinence lze určit možnost vzniku dekubitů.

Rozšířená stupnice dle Nortonové
Schopnost spolupráce Věk Stav pokožky Další nemoci Tělesný stav Stav vědomí Pohyblivost Inkontinence Aktivita
4 – Úplná 4 – do 10 4 – Normální 4 – Žádné 4 – Dobrý 4 – Dobrý 4 – Úplná 4 – Není 4 – Chodí
3 – Malá 3 – Do 30 3 – Alergie 3 – diabetes mellitus, febris, anémie, kachexie, onemocnění cév, obezita, karcinom atd. podle stupně závažnosti 3 – 1 bod. 3 – Zhoršený 3 – Apatický 3 – Částečně omezená 3 – Občas 3 – Doprovod
2 – Částečná 2 – Do 60 2 – Suchá 2 – diabetes mellitus, febris, anémie, kachexie, onemocnění cév, obezita, karcinom atd. podle stupně závažnosti 3 – 1 bod. 2 – Špatný 2 – Zmatený 2 – Velmi omezená 2 – Převážně moč 1 – Sedačka
1 – Žádná 1 – Nad 60 1 – Vlhká 1 – diabetes mellitus, febris, anémie, kachexie, onemocnění cév, obezita, karcinom atd. podle stupně závažnosti 3 – 1 bod. 1 – Velmi špatný 1 – Bezvědomí 1 – Žádná 1 – Stolice i moč 1 – Na lůžku
 • Zvýšené riziko dekubitů je u pacienta, který dosáhne méně než 25 bodů (čím méně bodů, tím vyšší riziko!)

 

Bradenovo-Bergstromovo skóre hodnocení rizika vzniku dekubitů

Sledovaná veličina /stupeň

 • Citlivost
  • 4 – Normální
  • 3 – Mírně snížená
  • 2 – Velmi omezená
  • 1 – Vymizelá
 • Vlhkost
  • 4 – Neustále
  • 3 – Často
  • 2 – Občas
  • 1 – Zřídka
 • Aktivita
  • 4 – Chodí pravidelně
  • 3 – Chodí zřídka
  • 2 – Neschopen chůze
  • 1 – Upoután na lůžko
 • Mobilita
  • 4 – Bez omezení
  • 3 – Lehce omezená
  • 2 – Velmi omezená
  • 1 – Imobilní
 • Výživa
  • 4 – Výborná
  • 3 – Adekvátní
  • 2 – Slabší
  • 1 – Velmi špatná
 • Tření a střih
  • 4 – chodí
  • 3 – Chodí zřídka,pohyb na lůžku bez dopomocí
  • 2 – Neschopen chůze,minimální pomoc při změně polohy
  • 1 – Změna polohy s plnou asistencí
 • Hodnocení:
  • Riziko vývoje dekubitu narůstá s klesajícím skóre.
  • 15 – 16 Nízké riziko
  • 12 – 14 Mírné riziko
  • Méně než 12 Vysoké riziko

 

K tomuto materiálu je dostupná také prezentace:

https://prezmania.cz/osetrovani-dekubitu-a-opruzenin/

 

Zdroje najdete uvedeny zde:


Další podobné materiály na webu:

💾 Stáhnout materiál   🎓 Online kurzy
error: Content is protected !!