Rostlinná pletiva a systémy pletiv – maturitní otázka

 

Otázka: Rostlinná pletiva a systémy pletiv

Předmět: Biologie

Přidal(a): Kateřina Poláková

 

Pletivo = soubor rostlinných buněk se stejnou funkcí, tvarem a stavbou

 

A) podle tvaru a tloušťky buněčné stěny

Parenchym – tenkostěnné buňky s mnoha mezibuněčnými prostory, buněčné stěny netloustnou, zásobní a vyplňovací fce

 • aerenchym – vodní rostliny, velké mezibuněčné prostory vyplněny vzduchem
 • merenchym – kulovité buňky
 • vodní – kaktusy

 

Prosenchym

 • protáhlé s šikmými přehrádkami, cévní svazky

 

Kolenchym – nestejnoměrně ztloustlé buněčné stěny, mechanická fce, dodává pevnost, v mladých rostoucích orgánech rostlin (stonky, řapíky listů)

 • rohový – stěny ztloustlé v rozích
 • deskový – ztloustlé celé stěny

 

Sklerenchym – ztloustlé buněčné stěny, bez mezibuněčných prostor, protoplast odumírá a vyplňují se vzduchem, zpevňovací a ochranná fce, dodává pevnost

 • sklerenchymatická vlákna – lýkové a dřevní cévní svazky
 • sklereidy

 

B) podle způsobu vzniku

 • pravá – vznikají dělením buněk, které i po opakovaném dělení zůstávají spojené
 • nepravá – vznikají druhotné seskupením a srůstem volných buněk – houbová vlákna (hyfy) se splétají a vytváří plektenchym

 

C) podle schopnosti dělení

 • nedělivá = trvalá pletiva
 • dělivá = meristémy – dělící se parenchymatické buňky bez mezibuněčných prostor, velké jádro a hodně cytoplazmy
  • protomeristém – původní dělivé pletivo (zárodky rostlin)
  • prvotní meristém (primární) – růst
   • kořen a stonek – neukončený růst
   • list – ukončený růst, přeměna na trvalé pletivo, nejdéle roste u báze (u kapradin výjimečně nejdéle roste na vrcholu)
  • druhotný meristém (sekundární) – umožňuje tloustnutí, dřevnatění, vzniká obnovením dělivé fce trvalých pletiv
   • kambium – tvoří válec procházející cévními svazky, tvoří druhotné dřevo (směrem dovnitř) a druhotné lýko (směrem ven)
   • felogén (korkotvorné pletivo) – vyskytuje se jako válec ve vrstvách dřevnatých stonků a kořenů, produkuje vrstvu zelené kůry (směrem dovnitř) a korek (směrem ven), odumírající pletiva na povrchu stonků tvoří borku

 

d) podle funkce

1) Krycí pletiva

 • ochranná fce, zprostředkování výměny látek (průduchy, lenticely, hydatody)

 

1.1) Epidermis

 • pokožka nadzemní části rostliny
 • buňky mají průduchy, neobsahují chlorofyl
 • vnější b.stěny ztloustlé a kryty kutikulou (tukovitá l. tvořená bílkovinou kutinem, nepropustná pro H2O a plyny)
 • deriváty pokožky (metablastemy):
  • trichomy (chlupy)
   • krycí – ochranná fce před vypařováním a tepelnými změnami, na kutikule vrstva vosků a tuků, př. papily (sametový vzhled květních listů), ostnaté trichomy chrání před okusem (kaktusy)
   • žláznaté – sekreční buňky vyměšující anorganické látky, cukry, pryskyřice, slizy, vůně, př. pelargónie, chmel
   • žahavé – buňky inkrustované SiO2, odlomením křehké části se uvolňuje žahavá tekutina, př. kopřiva
   • s trávicími enzymy – u masožravých rostlin, trávení hmyzu, berou si z potravy dusík, př. Rosnatka okrouhlolistá

 

1.2) Rhizodermis

 • pokožka kořene, neztlustlé b.stěny, nemá kutikulu ani průduchy
 • deriváty:
  • absorpční trichomy (kořenové vlášení)
   • jednobuněčné vychlípeniny pokožkových buněk
   • fce: zlepšení příjmu vody a minerálů z půdy

 

2) Provětrávací pletiva

2.1) Průduchy

 • výměna plynů a vody mezi rostlinou a okolím, hlavně na listech a zelených částech stonku, obsahují chloroplasty
 • výměna plynů CO2 a O2 oběma směry, výměna H2O jen ven
 • na spodní straně kvůli prachu, na svrchní straně u vodních rostlin, u některých jednoděložných na obou stranách
 • otevírání a zavírání průduchů je založeno na změnách turgoru (nitrobuněčného tlaku) ve svěracích buňkách
  • při nadbytku vody (malý výpar) se průduch zvětší, svěrací buňky se rozevírají
  • při nedostatku vody (velký výpar) se průduch zmenší

 

2.2) Čočinky (lenticely)

 • útvary podobné průduchům, buňky produkované felogénem se hromadí a protrhnou původní pokožku, př. bříza, černý bez

 

3) Vodivá pletiva – transport H2O, mechanická fce

 • cévní svazky: vznikají činností prokambia xylém (dřevní č.) a floém (lýková č.)
 • jednoděložné – druhotně netloustnou, uzavřené cévní svazky: vznikají přeměnou celého prokambia, roztroušené
 • dvouděložné – druhotně tloustnou, otevřené cévní svazky: část prokambia se mění na kambium, radiální

 

3.1) Primární pletiva

 • Xylém = prvotní dřevo – transpirační proud ↑ – vede roztoky minerálních látek z kořenů do stonku
  • tvořen mrtvými buňkami bez cytoplazmy
   • cévice (tracheidy) – u nahosemenných, protáhlé buňky s příčnými přepážkami, v místech styku bez porušení
   • cévy (tracheje) – u krytosemenných, spojené protáhlé buňky, v místech styku se b.stěny rozpustily
   • průvodní buňky: dřevní parenchym (živý) a sklerenchym

homoxylní dřevo = má pouze cévice

heteroxylní dřevo = má cévice i cévy

 • Floém = prvotní lýko – asimilační proud ↓ – vede produkty fotosyntézy na místa spotřeby
  • tvořen živými buňkami
   • sítkovice – buňky s proděravělými přepážkami
   • průvodní buňky: lýkový parenchym a sklerenchym

 

3.2 Sekundární pletiva

 • druhotné dřevo (směrem dovnitř) a druhotné lýko (směrem ven)
 • každý rok se tvoří nové vrstvy a vznikají letokruhy = hranice mezi ročními přírůstky (jarní dřevo má větší průměr než letní dřevo)

Typy cévních svazků

 • soustředné (koncentrické) – lýkostředné (jednoděložné r.) nebo dřevostředné (plavuně a kapradiny)
 • paprsčité (radiální) – střídání dřevních a lýkových č. (kořeny dvouděložných)
 • bočné (kolaterální)
 • dvojbočné (bikolaterální) – 2 lýkové části, mezi nimi dřevo (lilkovité, tykvovité)

                                                               

4) Nasávací pletiva – rhizodermis – absorpce roztoků z okolí

 • kořenové vlášení – když v jednom místě vyčerpá živiny, posune se dál (odvetný pohyb geotropismus)
 • příčepivé kořeny – přichytí se do cévních svazků hostitele, př. břečťan
 • haustoria – orgány, kterými se rostlina přichytí k hostiteli, př. jmelí

 

5) Vyměšovací pletiva

 • pletiva, jimiž rostlina vylučuje sekrety nebo exkrety
 • Hydatody
  • skuliny podobné průduchům, ale nemají schopnost se uzavírat
  • gutace = vylučují vodu v podobě kapek obsahujících hodně solí (kontryhel)
 • Medníky – vylučují nektar, lákají opylovače
 • Mléčnice – vylučují latex, př. smetanka lékařská, javor mleč, vlaštovičník, kaučuk
 • Siliční nádržky – př. pomeranče
 • Pryskyřiční kanálky – př. jehličnany

 

6) Zpevňovací pletiva

 • zajišťují rostlině pevnost a pružnost, nejvíce vyvinuta u dřevin
 • kolenchym, sklerenchym

 

7) Asimilační pletiva

 • slouží k fotosyntetické asimilaci CO2
 • v částech rostlin s chloroplasty (hlavně listy)

 

8) Zásobní pletiva

 • slouží k ukládání produktů fotosyntézy
 • hlavně škroby, cukry v plodech, tuky v semenech, bílkoviny


Další podobné materiály na webu:

💾 Stáhnout materiál   🎓 Online kurzy
error: Content is protected !!