Vybraná onkologická onemocnění

 

   Otázka: Vybraná onkologická onemocnění

   Předmět: Lékařství a ošetřovatelství

   Přidal(a): JaničkaSesřička

 

 

BRONCHOGENNÍ KARCINOM

 • V ČR považováno za první místo nádorového onemocnění u mužů (50-80 let)
 • Patří sem poškození průdušek a plicního parenchymu
 • Metastázují do kostí, CNS, jater, nadledvin

 

Rozdělení

 • MALOBUNĚČNÉ (25-30%): rychle rostou, mají sklon k metastázováni
 • NEMALOBUNĚČNÉ (70-75%): rostou pomalu, metastazují později, málo citlivé na léčbu

 

Příčiny

 • Kouření nebo pasivní kouření
 • Chemické a fyzikální vlivy (azbest, skelná vata)
 • Viry

 

Příznaky

 • Kašel (přes léčbu přetrvává 3-4 týdny)
 • HEMOPTÝZA
  • Narušení cévní struktura tím jak tumor roste
  • Porušená céva z důvodu tlaku
 • PNEUMONIE: nereaguje na léčbu
  • Bolest na hrudi a chrapot
  • Kompresivní příznaky (SYNDROM HORNÍ DUTÉ ŽÍLY= otok krku a obličeje)
  • Polykací potíže
  • Dušnost (dyspnoe)

 

Vyšetřovací metody

 • Fyzikální vyšetření (poklep, poslech)
 • RTG SRDCE A PLIC
 • PET (pozitronová emisní tomografie)
 • Bronchoskopie + histopatologické vyšetření → biopsie
 • Cílená biopsie při trepanobiopsie
 • Tumorové markery (CEA)

DOPLŇUJÍCÍ VYŠETŘENÍ: scintigrafie skeletu a spirometrie (kvůli operaci)→ funkční vyšetření plic

 

Léčba (závisí na rozsahu nádoru a přítomnosti vzdálených metastáz)

 • Chirurgická léčba: lobektomie (péče o BŰLAVOVA DRENÁŽ+ REDONŮV DRÉN) nebo resekce
 • Farmakologická léčba (CHEMOTERAPIE)
 • Radioterapie

 

Ose péče po chirurgickém zákroku

 • JIP nebo chirurgie; poloha, tak aby se dobře provzdušnily všechny laloky, pomůcky k odkašlávání
 • SLEDOVANÍ: FF (dech→ saturace kyslíky, TT, P, TK, vědomí); cyanóza; neklid; sputum a jeho charakter; bolest; průchodnost drénu; operační rána a její okolí; známky zánětu na PŽK a průchodnost; oxygenoterapie (4-6 l/min)→ zaleží na lékaři; výsledky laborky (ABR, CRP)
 • HYGIENA: dle stavu pacienta, soběstačnost
 • VÝŽIVA: 0/S → kašovitá→ pak dle další stavu; vlažný čaj
 • VYPRAZDŇOVÁNÍ (dle ordinace lékaře): vyprázdnění do 3 dnů; moč do 6 hod; odchod plynů
 • REHABILITACE: míčkování; poklepová masáž
 • DOMÁCÍ PÉČE: nesmí kouřit;!! POZOR NA ONEMOCNĚNÍ KOLEM!!

 

KOLOREKTÁLNÍ KARCINOM

 • Druhé nejčastější onemocnění u žen i můžu → nejčastěji v oblasti ceaka=slepého střeva
 • Nádory prvně v místě nebo celém tlustém střevě a mohou se šířit do okolních orgánů, mízních uzlin
 • Nejčastěji metastázují do jater, plic a kostí

 

Příčiny (jen rizikové faktory)

 • Dědičnost → výskyt polypů ve střevě
 • Nezhoubná onemocnění tlustého a konečníku
 • Jiná onemocnění TS a konečníku (crón, ulcerózní kolitida, polypy)
 • Zevní prostředí (kouření, alkohol, ↑ uzeniny aj.)

 

Příznaky

 • Průjem, zácpa nebo jejich střídaní
 • Nucení na stolici bez tenesmů
 • Pocit neustále plnosti
 • Hlen, hnis, krev ve stolici
 • Nahmatání cizího tělesa ve střevě
 • Může narůst objem břicha
 • Ikterus (později i ascites)

 

Vyšetřovací metody

 • KREV: Biochemie (Ca markery); Hematologie (KO=anemie→↓erytrocyty, hemoglobin, hematokrit)
 • MOČ (moč + sediment)
 • STOLICE (hemokult)
 • Kolonoskopie + rektoskopie; Sono břicha (velikost a metastázováni); CT břicha ; RTG břicha; plic (metastáze); Scintigrafie skeletu

 

Léčba

Chirurgická léčba

 • Stomie
 • Většinou jako první, resekce postižené časti střeva + okolí zdravé tkáně + spádové lymfatické uzliny
 • Sešití obou konců po resekci → bez stomie; dočasná stomie→ funkční rektum; když je postiženo i rektum amputuje se rektum a stomie je trvalá)

Radioterapie

 • Předčasná léčba u karcinomu konečníku
 • Zmenšení nádoru (paliativní péče)= INOPERATIVNÍ NÁDOR

Chemoterapie

 • ↑ procento přežití
 • ↓ recidivu
 • U inoperabilních nádorů ↑ kvalitu života
 • S cytostatiky se podávají MONOKLONÁLNÍ PROTILÁTKY

Biologická léčba

 

Ose péče

 • Psychologická péče=Psychiatr
 • Když má vyvedenou stomii, tak je stejná jako po jakémkoliv jiném zákroku + péče o stomii
 • Chirurgie nebo JIP; plánovaný výkon
 • Zvýšená horní část těla, pohybový režim dle stavu pacienta
 • SLEDOVÁNÍ (FF, bolest, vědomí, drén, nevolnost nebo zvracení, jestli močí)
 • SLEDOVÁNÍ U STOMIE (brvu a prokrvení střeva, otok velikost stomie, krvácení ze stomie, okolí kůže kolem stomie, odchod plynů a stolice)
 • PÉČE O STOMIE (používat jednorázové pomůcky, nepoužívat houbičky)
 • VÝŽIVA (parenterální → postupné zatěžování → 5; nepít perlivé vody)

 

KARCINOM PRSU

 • Nejčastější zhoubný nádor žen v ČR
 • Vyskytuje se u žen nad 50 let
 • Může vyrůstat z epitelových buněk mlékovodů→ duktů; z epitelových buněk mléčných lalůčků
 • Z hlediska charakteru růstu se dělí na invazivní a neinvazivní
 • Nejčastějším typem Ca prsu je DUKTÁLNÍ INVAZIVNÍ KARCINOM (70%)

 

Příčiny = rizikové faktory

 • Genetický předpoklad
 • Věk (pozdní nástup menses; časná menopauza; Ženy, které nerodily, nebo rodily v pozdním věku nad 35 let)
 • Rodinná dispozice (babička, sestra)
 • Radiace (ozáření prsu ve vývojovém období)
 • Benigní útvar v prsu
 • Životní styl
 • Hormonální substituční léčba (u žen po menopauze více jak 15 let)

 

Příznaky

 • REZISTENCE (útvar v prsu)
 • Kůže je fixovaná k podkoží
 • Vpáčená bradavka
 • Vytékající sekret z bradavky

 

Vyšetřovací metody

 • Fyzikální vyšetření (SAMOVYŠETŘENÍ PRSU!!!!)
 • Mamografické vyšetření
 • Sonografické vyšetření prsu a vyšetření břicha (metastáze v játrech; žlučových cestách a pankreasu)
 • RTG hrudníku (plicní metastázy), CT mozku (metastáze), Scintigrafie skeletu, MG
 • LABORATOŘ
  • KO + SE →odlišení od zánětu
  • Biochemie (TUMOROVÉ MARKERY)
 • ORL vyšetření, Neurologické
 • GYNEKOLOGICKÉ
 • HISTOLOGICKÉ VYŠETŘENÍ (i ze spadových uzlin)

 

Léčba

 • Závisí na pokročilosti onemocnění
 • Pokud je to zachyceno v počátku může být radiační a chirurgická léčba určena
 • V případě rozšíření se provádí i chemo + radio + chirurgie + hormonální léčba

 

CHIRURGICKÁ LÉČBA

 • TOTÁLNÍ MASTEKTOMIE: odstranění veškeré tkáně prsu vč. kůže, bradavky a dvorce
 • KVADRANTEKTOMIE: odstranění nádoru a nejméně 2-3 cm do okolí
 • TUMOREKTOMIE: nádor + 1 cm okolí
 • AXILÁRNÍ VZOREK: odstranění 5 axilárních uzlin (pro doplnění statingu)
 • ODSTRANĚNÍ SENTINELOVÉ UZLINY: slouží ke zjištění poškozené axilárních uzlin (→ před nádorem)
 • ABLACE: odnětí prsu

RADIOTERAPIE: Předoperační (zmenšení); po operační (zmírnění rizik); paliativní

CHEMOTERAPIE: před a po operaci, léčebná (zničení metastáz)

HORMONÁLNÍ (u žen které nejsou po menopauze)

BIOLOGICKÁ LÉČBA

 

Mastektomie (odstranění prsu)

 • po operaci je uložena na JIP, po stabilizaci na standartním oddělení, důležitý je psychický přístup (emoční labilita)
 • vysoká informovanost pacientky
 • zvýšená poloha na boku (na neoperované straně), končetina na operované straně v mírné elevaci- lepší odtok mízní tekutiny (zabráníme tak otoku končetiny), mobilizace večer v den operace

Sledujeme

 • bolest (podáváme analgetika či opiáty)
 • pooperační nevolnost
 • rána, prosakování
 • otok horní končetiny
 • zavedený Redonův drén→ množství a charakter sekretu
 • močení a odchod plynů do 8 hodin, stolice do 3 dnů
 • fyziologické funkce (vědomí, puls, tlak)
 • správná fixace obvazu po mastektomií → elastická bandáž → snížení bolesti, brání otoku končetiny

Hygiena

 • dopomoc, aktivizace
 • podpora soběstačnosti (při dominantní straně větší pomoc, potíže s hybností)
 • soukromí při hygieně

Výživa

 • 0 den parenterální výživa
 • 2 den sipping= čaj po lžičkách
 • 3 den dieta, dostatek hydratace, lehká strava, prevence zácpy.

Vyprazdňování: moč do 8 hodin, stolice do 3 dnů.

Rehabilitace:

 • 0 den vstávání,
 • 1 den dechové cviky,
 • 3 den cviky postižené HK (úchop),
 • 4 den nácvik sebeobsluhy,
 • 5 den posilování a zvýšení svalové síly.

Psychosociální potřeby: dostatek informací o dalším způsobu léčby, komunikace s rodinou, podpora ženy.

Domácí péče

 • první převaz 3 den, vytažen Redonův drén
 • 7- 10 den vytažení stehů
 • sebeobsluha, omezit nošení těžkých věcí, nosit volné a nedráždivé oděvy
 • sprchovat se vlažnou vodou
 • pokračovat v rehabilitaci
 • poučit o možnosti epitézy (prsní náhrady)
 • kontakt na klub amazonky
 • dispenzarizace v onkologické poradně, po 2- 5 letech možnost remodelace prsu


Další podobné materiály na webu:

💾 Stáhnout materiál   🎓 Online kurzy
error: Content is protected !!