Perioperační péče – maturitní otázka

gynekologie

 

   Otázka: Perioperační péče

   Předmět: Obecná chirurgie

   Přidal(a): vnl.xf

 

 

Chirurgie – Perioperační péče

 

Perioperační péče

 • Periperační období:
 • “ Předoperační
 • “ Peroperační
 • “ Pooperační

 

Předoperační období

 • ˘ Vyšetření pacienta, indikace k operaci, srozumitelné poučení pacienta o charakteru výkonu
 • ˘ Předoperační vyšetření
 • “ Praktický lékař, internista
 • “ Dle věku, přidružených chorob a charakteru operace
 • “ krevní obraz, jaterní testy, AMS, M+S, Urea + Kreatinin, ionty
 • “ glykemie, celková bílkovina, ELFO, INR, APTT
 • “ Onkomarkery
 • “ RTG S+P, EKG,
 • “ SONO, CT, …
 • “ ECHO, spirometrie
 • “ závěr odborného internisty – kardiolog, diabetolog, pneumolog…
 • “ předoperační závěr
  • ˘ Zvážení operačního rizika – anestesiolog
  • – ASA I – IV, vitální indikace
  • – Dle rozsahu výkonu a celkového stavu pacienta – věk, stav výživy, přidružené choroby…
 • ˘ Příprava pacienta k operaci :
 • “ Plánované výkony
 • “ Celková příprava
  • – Dobrý celkový stav pacienta – dostatečná výživa
  • – Kompenzace přidružených chorob
  • – Diabetes – převedení na inzulin
  • – hypertenze, ICHS, astma… – nastavení terapie, eventuálně převod na i.v. terapii
  • – Vysazení antikoagulancií, převedení na heparin, nejlépe nízkomolekulární
  • – Vyloučení nachlazení
  • “ Prevence pooperační flebotrombozy – Bandáže DK, Miniheparinizace
  • “ Objednání TRF – dle výkonu a předpokládané krevní ztráty
  • “ Indikace
  • – anestesiolog – posouzení nejvhodnější a nejšetrnější anestesie
  • – Prepremedikace – den před operací
  • – Premedikace – v den operace – před výkonem
  • “ Před operací vylačnit:
  • – 6 hodin nejíst
  • – 4 hodiny nepít
  • – nekouřit
 • “ Lokální příprava:
  • “ Operační pole:
  • – Celková koupel
  • – Depilace
  • – Desinfekce – dvojí nátěr
  • – Rouškování
  • “ Operace GIT :
  • “ Vyčištění traktu:
  • – Před výkonem 2 – 3 dny tekutá strava
  • – Očistné roztoky – Fortrans, magnesium sulfuricum…, Yal gel, rectální nálev
  • – Klyzmata
  • – Kombinace
  • “ NPB:
  • “ Nutná rychlá operace
  • “ Prevence aspirace :
  • “ Není nalačno – zavedení NG sondy a odčerpání žaludečního obsahu
  • “ Ileus – NG sonda
  • “ Appendititis – Entizolový čípek – prevence infekčních komplikací
  • “ Doplňování tekutin , normalizace vnitřního prostředí – iontogram, KO, hodnota bílkovin, glykemie – infuze, transfuze, substituce kalia, parenterální výživa…

 

Peroperační období

 • “ Operační výkon : rizika
 • “ Otevření tělních dutin
 • “ Krevní ztráta
 • “ Uvolňování aktivních metabolitů
 • “ Tepelné ztráty
 • “ Traumatizace tkání
 • “ Působení anestesie
 • “ …
 • zásadou je tato rizika minimalizovat
 • “ Peroperační péče:
  • “ Doplňování tekutin – krystaloidy, koloidy, transfuze
  • “ Péče o stabilitu krevního oběhu
  • “ Dostatečná ventilace
  • “ Udržování tělesné teploty
  • “ Podávání dodatečné medikace – ATB, heparin…

 

Pooperační období

 • “ Probuzení z CA:
 • Návrat spontánní ventilace a kontakt s pacientem – vyhoví výzvě, zvedne hlavu nad podložku, vyplazí jazyk…
 • “ Bezprostředně po operaci – do odeznění CA – 2 hodiny
 • ˘ Dospávací pokoj – anestesiologická sestra, dostupnost anestesiologa, sestra z operačního oboru
 • ˘ JIP – po velkých výkonech
 • ˘ ARO – při nutnosti podpory základních životních funkcí

 

Monitorace stavu pacienta

 • “ Celkový stav:
 • – Ventilace
 • – Dechová frekvence
 • – Saturace O2
 • – Krevní oběh:
 • – Tepová frekvence + pravidelnost
 • – Krevní tlak
 • “ Lokální sledování:
  • – Rána – krytí – krvácení
  • – Drény – výdej
  • – Katetry, sondy – výdej tekutin
  • “ Další pooperační sledování – do úplné normalizace stavu pacienta
  • “ ARO
  • “ JIP
  • “ Standardní oddělení
 • “ Celkový stav:
  • – Ventilace a krevní oběh
  • – Tělesná teplota
  • – Pravidelná kontrola vnitřního prostředí – laboratoř – KO, ionty, JT, U + Kr, bílkoviny, glykemie…
 • “ Speciální péče:
  • ˘ Kontrola bilance tekutin – bilanční listy:
  • “ Příjem – infuze, krevní převody, parenterální a enterální výživa, perorální příjem
  • “ Výdej –
  • – Přesné monitorování – katetry, sondy, drainy, zvracení
  • – Odhad – pocení, tělesná teplota, průjem
 • ˘ Poloha pacienta:
  • “ Včasná mobilizace – ještě v den operace – přibližně 6 hodin po operaci – vstávání u lůžka
  • “ Změna polohy
  • – Spontánní, nebo polohování – po 2 hodinách – prevence dekubitů
  • “ Rehabilitace – prevence poop. komplikací
  • – Dechová – prevence pneumonie
  • – Pohybová – udržení svalového tonu, prevence flebotrombozy, kontraktur…
  • – Speciální – dle druhu operace – po ortopedických operacích, po mastectomii…
 • ˘ Tlumení bolesti – analgetika
  • “ Do epidurálního katetru
  • “ Intravenozní
  • “ Intramuskulární
 • ˘ Dodávání živin:
  • “ Perorální příjem
  • – Tekutiny – asi 4 hodiny po operaci
  • – Tuhá strava – od 1. pooperačního dne dle charakteru výkonu
  • – Polévka – kaše – tuhá strava
  • “ Výkony na trávicí trubici – paralýza – 3 – 5 dnů
  • – Včasná enterální tekutá výživa – prevence disbalance střevní flory, urychlení návratu peristaltiky
  • “ Enterální sonda
  • – Výživná enterostomie, gastrostomie
  • – Nejprve glukóza – postupné zvyšování dávky
  • – Později speciální bilancované roztoky pro enterální výživu – směs bílkovin ( AK ), tuků, cukrů
  • “ Parenterální výživa:
  • “ Při nemožnosti enterální výživy
  • “ Dostatečný periferní vstup – Periferní žíla – Centrální žilní katetr
  • “ Bilancované směsi základních živin – periferní vak – preformované, míchané
  • ˘ Medikace
  • – Parenterální podání do obnovení perorálního příjmu
  • – Analgetika
  • – Prokinetika – podpora peristaltiky (Syntostigmin, Ubretid)
  • – Další medikace – inzulin, miniheparinizece, kardiotonika…
 • ˘ Péče o hygienu
 • Speciální péče:
  • ˘ Sledování rány
  • – Krvácení
  • – Sekrece
  • – Retence
  • – Zarudnutí
  • ˘ Katetry, sondy
   • – Výdej – množství, charakter tekutin
   • – Funkčnost – pravidelné proplachy
   • ˘ Drény – výdej, funkčnost
   • “ Redon – podtlaková drenáž – aktivní
   • “ Spádová drenáž – Morison, Petzer
   • “ Hrudní drenáž – Bülauova – podvodní pasivní, nebo aktivní sání s pojistnou lahví
   • “ T – drén (žlučové cesty, výživová enterostomie)
  • ˘ Péče o stomie
   • – Mastné krytí
   • – Otevření
   • “ Pro plyny – s obnovou peristaltiky ( 3. den )
   • “ Úplné otevření – pro odchod stolice

 

Zdroje najdete uvedeny zde:


Další podobné materiály na webu:

💾 Stáhnout materiál   🎓 Online kurzy
error: Content is protected !!