Dělení plynných a kapalných heterogenních směsí

chemie-léčiv

 

Otázka: Dělení plynných a kapalných heterogenních směsí

Předmět: Chemie léčiv

Přidal(a): Anet D.

 

 

Definice heterogenní směsi, typy disperze, využití disperzních směsí ve farmacii

Heterogenní směs

 • Směs různorodá
 • Složená z několika fází
 • Jednotlivé složky směsi lze pozorovat pouhým okem, lupou nebo běžným mikroskopem
 • Fáze = fyzikální a chemické vlastnosti se mění skokem

 

Druhy směsí

 • Podle počtu složek
  • Dvousložkové – směs síry a skalice modré, směs oleje a vody
  • Třísložkové – žula, směs oleje, vody a písku
  • Vícesložkové
 • Podle vlastností složek
  • Rozlišujeme v případě dvousložkových směsí
  • Jednou složkou je látka ROZPTYLUJÍCÍ (větší obsah)
  • Druhou složkou je látka ROZPTÝLENÁ (nižší obsah)
  • Základní druhy:
   • Suspenze (kapalina – pevná látka)
   • Emulze (kapalina – kapalina)
   • Pěna (kapalina – plyn)
   • Aerosoly – dým (plyn – pevná látka) a mlha (plyn – kapalina)

 

Usazování / Sedimentace

 • Usazování dispergovaných částic hrubých a koloidních disperzí vlivem gravitace
 • Odděluje nerozpuštěné složky směsi s rozdílnou hustotou (např. olej a voda, písek a voda..)
 • Čirá kapalina nad sedimentem se nazývá supernatant
 • Sedimentace se bere do černé zkumavky s protisrážlivým přípravkem
 • Sedimentace v lékařství – v lékařské praxi se sleduje např. rychlost sedimentace krvinek, především erytrocytů, v krvi, která dává informaci o případném průběhu zánětlivých onemocnění
 • Síly působící na sedimentaci
  • Gravitační síla –Fgrav
  • Vztlaková síla kapaliny –Fvztlak
  • Odpor prostředí –Ftření

 

Stokesův zákon

 • Hustota částice > hustota prostředí => částice klesá ke dnu
 • Hustota částice > hustota prostředí => částice stoupá k povrchu
 • Čím větší je částice, tím rychlejší je sedimentace

 

Filtrace

 • Základní metoda pro dělení heterogenních směsí, jejíž podstatou je oddělení pevných látek od kapalin nebo plynů
 • Částice se oddělují vlastní vahou nebo uměle zvýšeným nebo sníženým tlakem – k tomu se využívají různé druhy filtrů, přes jejichž póry kapalina proteče do připravené nádobky, výsledek filtrace a její dokonalost závisí na složkách směsi a na kvalitě filtru
 • Rychlost filtrace závisí na:
  • Teplotě
  • Tlaku
  • Viskozitě kapalin
  • Velikosti filtrační plochy
  • Velikosti pórů použitého filtru a velikosti filtrovaných částic
 • Filtračním materiály jsou různé druhy filtračního papíru:
  • Skelná vata
  • Bavlněná tkanina
  • Azbest
  • Pórovitý porcelán
  • Sklo

 

Filtrace za normálního tlaku

 • Pokud klademe důraz na filtrát bez pevných nečistot, použijeme filtraci za normálního tlaku
 • Při izolaci pevných nečistot použijeme filtraci za sníženého tlaku

Filtrace za sníženého tlaku

 • Filtraci lze urychlit odsáváním vzduchu z prostoru pod filtrem
 • Pro filtraci za sníženého tlaku používáme Bűchnerovu nálevku, skleněné nebo porcelánové nuče a filtrační kelímky
 • Filtrujeme za použití vakua
 • Jemné sraženiny necháváme na vodní lázni tzv. dozrát na hrubozrnnou formu, vyloučí-li se sraženina v jemnozrnné i v hrubozrnné formě, roztok rozvíříme a potom teprve filtrujeme, jde o tzv. sbalování sraženiny
 • Sraženina prochází filtrem jako jemný zákal

 

Odstřeďování

 • Oddělení složek směsí pomocí rotačního zařízení, které působí na vložený materiál odstředivou silou (odstředivka nebo též centrifuga)
 • Oddělení složek směsí, které se od sebe musí lišit hmotností
 • Nejčastějším využitím je oddělení (separace) různě těžkých frakcí kapalin a plynů nebo oddělení kapalin či plynů od pevných látek
 • Například:
  • Částečné sušení prádla po praní – ždímačka
  • Oddělení tučné části mléka – smetany od zbytku mléka
  • Čištění odpadní vody a plynů od mechanických nečistot
  • Separace uranu z rudy
  • Krevní sedimentace v lékařství

 

Homogenizace směsí

 • Proces, při kterém se díky promíchání dosáhne z původní směsi stejnorodé látky, promíchávání navzájem mísitelných kapalin
 • Tento proces je asi nejznámější při homogenizaci mléka, k tomuto procesu je používán stroj zvaný homogenizátor (pístové čerpadlo) – při tom procesu se zmenší velikost tukových částic a mléko se zdá být krémovitější (tučnější), než ve skutečnosti je
 • Na stejném principu se běžně homogenizují i jiné emulze, například vosky na leštění karoserií automobilů
 • Každá směs, která se používá ve výrobě se musí řádně zhomogenizovat
 • Ve farmacii se homogenizují i sypké materiály (výroba čajových směsí, tabletoviny…)


Další podobné materiály na webu:

💾 Stáhnout materiál   🎓 Online kurzy
error: Content is protected !!