Historický vývoj chemie – maturitní otázka z chemie

 

   Otázka: Karboxylové kyseliny

   Předmět: Chemie

   Přidal(a): Anonym

 

 

 

 

Historické rozdělení

 • starověká praktická chemie
 • středověká alchymie
 • formování vědeckých základů chemie

 

Starověká praktická chemie

 • poznatky o látkách a dějích bez objasnění jejich podstaty
 • praktická chemie:
  • zpracování kovů (Fe, Cu, Au, Ag, Sn, Pb, Hg)
  • objevení nekovů ( S, C)
  • hrnčířství, výroba porcelánu, skla
  • výroba papíru
  • výroba soli
  • výroba extraktů, jedů, omamných nápojů, …..
 • první představy o stavbě hmoty

 

Středověká alchymie

 • cíle:
  • nesmrtelnost (elixír života)
  • kámen mudrců
  • tekuté zlato,
  • univerzální rozpouštědlo
  • perpetum mobile
  • živá bytost (homunkulus)
  • přeměna neušlechtilých kovů na zlato
 • časové období:
  • Čína do 6. st.
  • Arábie do 13. st. (→ přes Španělsko do Evropy)
  • Evropa 11. – 16. st.

 

Středověká alchymie

 • významné osobnosti:
  • Abu Džabír (Geber) .. Arábie 8. st.
  • Albertus Magnus .. 13. st
  • Paracelsus … 16.st …lékař, ranhojič
  • Georgius Agricola … 16. st. … knihy o hornictví
  • Johann Glauber … 17. st …univerzální rozpouštědlo

 

 • význam:
  • rozpracování experimentálních metod
  • příprava silných anorganických sloučenin
   x
  • žádné nové prvky
  • velmi nesrozumitelná symbolika

 

Formování vědeckých základů chemie  16. – 18. st.

 • příčina:
  • nové přírodovědné objevy (M. Koperník, G. Galilei, Ch. Huygens, …)
  • nové technické objevy (vysokopecní výroba surového železa, litina, báňská technika, koksování uhlí, barvířství a tiskařství látek, teploměr, ….)

 

Formování vědeckých základů chemie 16. – 18. st.

 • rozvoj chemických řemesel
 • chemické teorie
  • flogistonová teorie (J. J. Becher) .. každá látka obsahuje určitou částí stejnou těkavou složku = flogiston → při hoření se z látek ztrácí
  • teorie hoření (oxidace) … A. Lavoisier
 • rozvoj chemické analýzy
 • pojem chemický prvek (objevem kyslíku a vodíku)
 • zákon zachování hmoty (Lavoisier)
 • chemické názvosloví
 • základní chemické zákony
 • Daltonova atomová teorie

 

Formování vědeckých základů chemie 19. – 20. st.

 • kvantitativní přístup k experimentální práci
 • „atomové váhy“ podle kyslíkového standardu
 • odměrné metody v analytické chemii
 • označení oboru organická chemie (Berzelius 1806)
 • rozsáhlý výzkum organických sloučenin
 • objevy nových prvků a snaha o jejich uspořádání (Newlands, Mendělejev)
 • fyzikální chemie, biochemie, makromolekulární chemie
 • chemická výroba
 • mezinárodní chemické instituce, literatura, časopisy
 • NC

 

Chemické disciplíny

 • obecná chemie
 • anorganická chemie
 • organická chemie
 • s jinými obory souvisí:
  • fyzikální chemie
  • jaderná chemie
  • biochemie
  • geochemie
 • aplikované chemické obory:
  • analytická chemie
  • biotechnologie
  • agrochemie
  • chemická technologie a výroby
  • chemické inženýrství

 

Význační čeští chemikové

 • Jaroslav Heyrovský (1890 – 1967)
  • profesor KU
  • 1959 udělena NC za objev polarografie
 • Otto Wichterle (1913 – 1998)
  • vědec a vynálezce v oblasti makromolekulární chemie
  • vynálezce kontaktních čoček (1961)
  • vynálezce silonu (v období II. sv. války ve Zlíně)
 • Emil Votoček (1872 – 1950)
  • do roku 1939 profesor experimentální anorg. a org. chemie na ČVUT Praha
  • tvůrce českého chemického názvosloví


Další podobné materiály na webu:

💾 Stáhnout materiál   🎓 Online kurzy
error: Content is protected !!