Model fungujícího zdraví – M. Gordonová

osetrovatelstvi

 

Otázka: Model fungujícího zdraví – M. Gordonová

Předmět: Ošetřovatelství

Přidal(a): vnl.xf

 

 

Obsah

 

Model fungujícího „zdraví“ M. Gordonová

 • 12 oblastí potřeb a denních aktivit

 

Vnímání zdraví

 • jak pacient vnímá svůj zdravotní stav
 • jak udržuje svoje zdraví
 • individuální přístup ke svému zdraví
 • jak pacient zvládá a uvědomuje si rizika vyplývající z jeho zdravotního stavu
 • životní styl
 • dodržování lékařských a ošetřovatelských doporučení

 

Výživa a metabolismus

 • způsob příjmu potravy a tekutin
 • časový rozvrh stravování
 • kvalitu a kvantitu jídla a tekutin
 • užívaní doplňků stravy a náhradních výživových látek
 • u malých dětí – kojení a jeho způsob
 • zhodnocení stavu kůže
 • kožní defekty, poranění
 • schopnost hojení ran
 • stav vlasů, nehtů, sliznic, chrupu, tělesná teplota, výška a hmotnost

 

Vylučování

 • způsob vylučování
 • pravidelnost
 • používání projímadel
 • vyprazdňovací rituál
 • tvar, kvalita a kvantita exkrementů

 

Aktivita a cvičení

 • způsobu udržování tělesné kondice (cvičení a další aktivity ve volném čase a při relaxaci)
 • zahrnuje základní denní činnosti
 • obsahuje všechny typy cviků, jejich kvalitu, kvantitu
 • faktory bránící aktivitě
 • způsob trávení volného času

 

Spánek a odpočinek

 • způsob spánku a odpočinku
 • trvání doby spánku během 24 hodin
 • vnímání kvality a kvantity odpočinku a spánku
 • způsob navození spánku, usínání, přerušování, obvyklé činnosti před spaním
 • užívání medikamentů

 

Vnímání – poznávání

 • způsob smyslového vnímání a poznávání
 • přiměřenost sluchu, zraku, čichu, doteku a používání kompenzačních pomůcek
 • úroveň vědomí a mentálních funkcí
 • bolest a její tlumení
 • hodnocení poznávacích schopností (učení, myšlení rozhodování, paměť, způsob slovního vyjadřování)

 

Sebepojetí

 • popisuje emocionální stav a vnímání sama sebe
 • individuální názor na sebe, vnímání svých schopností, zálib, talent, celkového vzhledu, vlastní identity, celkového pocitu vlastní hodnoty, celkový způsob emocionální reakce
 • nonverbální projev (držení těla, způsob pohybu, oční kontakt, hlas a způsob řeči)

 

Role – vztahy

 • způsob přijetí a plnění životních rolí a úroveň mezilidských vztahů
 • individuální vnímání životních rolí a z toho závazky a zodpovědnost
 • rozvážnost a tíha zodpovědnosti v současné životní situaci
 • soulad nebo narušení vztahů v rodině, zaměstnání, ve vztahu ke společnosti, plnění povinností ve vztahu k rolím

 

Sexualita

 • popisuje uspokojení nebo neuspokojení v sexuálním životě nebo sám se sebou
 • zahrnuje poruchy nebo potíže
 • reprodukční období ženy a s tím související problémy

 

Stres

 • nejdůležitější životní změny v posledních dvou letech
 • způsob tolerance a zvládání stresových situací
 • individuální rezervy a kapacitu ve stresu
 • podpora rodiny
 • vnímání vlastní schopnosti řídit a zvládat běžné situace

 

Víra, životní hodnoty

 • individuální vnímání životních hodnot, cílů a přesvědčení
 • zahrnuje vše, co je vnímáno jako důležité

 

Jiné

 • informace, které se jinam nehodí

 

Zdroje najdete uvedeny zde:


Další podobné materiály na webu:

💾 Stáhnout materiál   🎓 Online kurzy
error: Content is protected !!