Základy kardiologie – biologie a lékařství

 

   Otázka: Základy kardiologie

   Předmět: Biologie/Lékařství

   Přidal(a): LaLa

 

 

 

 

SRDCE (cor):

-je dutý svalový orgán uložený za hrudní kostí, v dutině hrudní

-zvětší části leží vlevo, z menší části vpravo a srdce dospělého člověka váží asi 260g až 320g

-má kuželovitý tvar

 

ČINNOST SRDCE:

-smrštění srdce se nazývá systola

-ochabnutí srdce se nazývá diastola

-systola přechází plynule v diastolu

 

PŘEVODNÍ SYSTÉM SRDEČNÍ:

-sinoatriální uzlík

-atrioventrikulární uzlík

-Hisův svazek

-Tawarova raménka

-Purskyňova vlákna

 

CÉVY:

-mají trubicovitý tvar a dělí se na:

  • Vlásečnice (kapiláry) – jednovrstvé tenké cévy

-postupuje jimi kyslík, oxid uhličitý, živiny

  • Tepny (arterie) – vedou krev ze srdce

-mají 3 vrstvy (epitel): vnitřní, střední, vazivová

  • Žíly (vény) – vedou krev do srdce

-mají tenčí stěnu

 

TEP (PULZ):

 

-Tepová frekvence – počet tepů za minutu

-Počet tepů za minutu – v klidu – 70 / min.

-Počet tepů za minutu – při námaze – 110 / min.

-Tepová frekvence klesá po stoupenosti v aktivitě

-Tepový objem – 70 ml krve – normálně v klidu, 200 ml krve v činnosti

 

HISTOLOGIE SRDCE

epikard – vazivová blána na povrchu

myokard – svalovina, tvoří střední vrstvu srdce

endokard – nitroblána srdeční, tvoří vnitřní výstelku srdce

perikard – osrdečník, uloženo v něm srdce, na povrchu

zásobárna krve: slezina, játra, podkoží

 

Zevní projevy srdeční činnosti

–  úder hrotu na bránici (zjistíme pohmatem)

1)  srdeční ozvy (zvukové projevy srdce související s činností chlopní)

o       systolická ozva (vztah)

         – na konci uzavření cípatých chlopní

         -zvuk hlubší a delší

o       diastolická ozva (ochabnutí)

         -zalévá se krví

         -uzavírání poloměsíčitých chlopní

         -zvuk vyšší a kratší

2)vyšetření EKG

ŘÍZENÍ ČINNOSTI SRDCE

-centrum v prodloužené míše

-základní řízenou veličinou je TK (zjišťují jej – přes změnu napětí cévní

 stěny – baroreceptory)

-řídící centrum je v prodloužené míše

-má povzbuzovací a tlumící část

-dostává vzruchy (informace) z baroreceptorů cév

(Chemoreceptorů mozku a cév (CO2 a O2) mezimozku a mozkové kůry)

-vydává pokyny prostřednictvím autonomního nerstva

 

Malý plicní oběh:

-pravá komora (dexter venticulus) -> pulmonální chlopeň -> kmen plicní ->

 2 plicní tepny -> plíce -> vlásečnice (výměna plynů) -> žilky ->4 plicní žíly ->  levá komora

 

Velký tělní oběh:

-Levá komora (sinister ventriculus) – srdečnice (aorta) – oblouk

aorty (arcus aorte) – všechny větve do mozku – aorta

sestupná (descendens) – hrudní aorta (thorakální) – břišní

aorta (abdominární)  – 2 tepny kyčelní – do končetin – tepénky –

vlásečnice – žilky – žíly – zpět do pravé síně (dexter atrium)

 

– součástí je vrátnicový krevní oběh (jaterní)

 

– z oblouku aorty vystupuje kmen hlavopažní (brachiocefalická tepna) ten se větví na pravou tepnu podklíčkovou (arteria subclavia dexter) a pravou krkavici (arteria carotis dexter), levá krkavice (arteria carotis sinister) a levá podkličková tepna (arteria subclavia sinister)

 

Srdeční krevní oběh:

Levá komora – kousíček aortou – věnčité tepny (koronární) – rozvětvují se do srdce – odkysličí se – vrací se žílami do pravé síně

 

Fetální krevní oběh:

– krev matky a plodu se nemísí

– v placentě dojde k okysličení krve pro plod, krev putuje pupečníkovou žílou přes játra do dolní duté žíly a pravé předsíně přes foramen ovale do levé síně a levé komory do aorty do oblasti kyčelních tepen a zpět do dvou pupečníkových tepen do placenty

– pravá síň – pravá komora – kmen plicní – batallova dučej – aorta

 

CHOROBY OBĚHOVÉ SOUSTAVY:

 

  • ICHS – ISCHEMICKÁ CHOROBA SRDEČNÍ

-nedostatečný přínos kyslíku do srdečního svalu

příčina: ateroskleróza (ucpání) věnčitých tepen

 např. cholesterolem, lipidy

-u mužů 5 krát častěji než u žen

-při ucpání věnčitých tepen trombem (při zátěži),

 může vést k prasknutí tepny

 

FORMY ICHS:

a)     Chronická forma – ANGINA PECTORIS

-trvá velmi dlouho

rizikové faktory: kouření, vysoký krevní tlak, cukrovka, obezita, stres, genetika…

projevy: lokalizace bolesti – bolest za hrudní kostí, svíraví pocit, krátká bolest, někdy vystřeluje do pravého ramene nebo do krku

prevence: nitráty, tělesný klid a pohoda

b)    Akutní forma – infarkt

-srdeční sval není zásoben krví, pokud člověk přežije, tak se udělá jizva, většinou v levé komoře

 

projevy: náhlá prudká bolest za hrudní kostí, vystřeluje a je intenzivní, svíravá, déletrvající (i několik hodin), střídavá intenzita, silné pocení, nevolnost, úzkost i bezvědomí

 

diagnostika: EKG – charakteristické změny, poruchy tepu, rytmu srdce

 

prevence: Bypassová operace – přemostění (růžová žíla z nohy), pročištění cév, nitráty, rehabilitace, rekonvalescence

 

  • Poruchy tlaku

 

a)     Vysoký krevní tlak – hypertenze

-projevy: bolest hlavy, tlak na hrudi, únava, nespavost…

-rizikové faktory:stres, obezita, alkohol…

           b) Nízký krevní tlak – hypotenze

               –projevy: závratě, mdloby, únava, svalová slabost, bolest hlavy,

                hučení v uších…

              –prevence: sport, vyhýbání se situacím, v kterých dochází k

těžkému snížení tlaku (dlouhé stání, rychlé vstávání…

 

-největším problémem je tzv. kolísavý tlak!

 

MĚŘENÍ KREVNÍHO TLAKU

-krevní tlak se měří tlakoměrem (tonometrem) nejčastěji na pažní tepně. U dospělého člověka je normální hodnota 120/80 mmHg.

-hodnota 120 je tlakem při systole a nazývá se tlak systolický.

-hodnota 80 je tlakem při diastole a nazývá se tlak diastolický.

-krevní tlak ovlivňuje práce, sport, emoce a s přibývajícím věkem může být tlak trvale zvýšený

 

NEMOCI CÉV

Kornatění tepen – ateroskleróza

-ukládání aterogenních látek ve stěnách tepen (cholesterol, lipidy, vápenaté soli)

-snižuje se pružnost a průsvit cév

-nastává špatné prokrvení orgánů

-rizikové faktory aterosklerózy:

  • Ovlivnitelné – porucha metabolismu lipidů, obezita, hypertenze – vysoký krevní tlak, kouření, fyzická neaktivita
  •  Neovlivnitelné – věk, mužské pohlaví, rodinná zátěž – genetika

 

Orgánové postižení při ateroskleróze

Ateroskleróza        Následky
Koronální tepny        ICHS (ischemická choroba srdeční)
Mozkové tepny        Iktus (mozková mrtvice)
Tepny dolních končetin        Ischemická choroba dolních končetin
Aorta        Aneuryzma (výduť)
Ledvinové tepny        Nefroskleróza (hypertenze)
Tepny slanchnické oblasti       Náhlé břišní příhody

 

 

NEMOCI ŽIL

Hluboká žilní trombóza

Rizikové faktory:

-Pooperační stavy

-Zhoubné nádory, delší pobyt na lůžku

-Úrazy

-Těhotenství

-Křečové žíly

-Vyšší věk

 

Varixy – křečové žíly (žilní městky)

-vakovité rozšíření povrchních žil dolních končetin, pocit tíhy v dolních končetinách, křeče, častější u žen

 

Chronická žilní nedostatečnost

-nejčastější projev = bércový vřed

 

NEMOCI SRDCE

Arytmie

= poruchy srdečního rytmu

-srdeční automacie = rytmická pravidelná činnost

Příčina poruch srdečního rytmu:

-porušení tvorby vzruchu

-porušení vedení vzruchu (blokády)

 

Komplexní terapie:

  1.                         1.  Farmakoterapie
  2.                         2.  Léčebný el. výboj

Zánětlivá onemocnění srdce Karditidy

•Endokarditida – zánět nitroblány srdeční

•Myokarditida – postihuje srdeční sval

 

Revmatická horečka

•Perikarditida – zánět osrdečníku

•Pankarditida – postihuje vše současně

 

Terapie:

•Hospitalizace

•Klid na lůžku

•Správně zvolená antibiotika

•Někdy kortikoidy

 

Chlopňové vady

-Stenóza = zúžení

-Insuficience = nedomykavost

Nejčastější chlopňové vady:

1. zúžení dvojcípé (mitrální) chlopně

2. Nedomykavost dvojcípé chlopně

3. Zúžení aortální chlopně

4. Nedomykavost aortální chlopně

 

Vrozené srdeční vady Malformace

-Bikuspidální aortální chlopeň – místo tří cípů jsou pouze dva (nebezpečí endokarditidy)

-Defekt septa síní – nedošlo k uzavření oválného otvoru mezi síněmi (mísení krve)

-Přetrvávající tepenná dučej

-Pokrok kardiochirurgie – včasná diagnostika, operativní řešení

 

Neurocirkulační astenie NCA

-Neurocirkulační astenie = neuróza

-Nemocný pociťuje:

•„srdeční potíže“ (bolesti u srdce, bušení srdce)

•neurotické potíže (úzkost, nespavost, nesoustředěnost)

-Organický nález na srdci je normální

-NCA = časté onemocnění

-Nemocného obtěžuje, ale neohrožuje

Další podobné materiály na webu:

💾 Stáhnout materiál   🎓 Online kurzy
error: Content is protected !!