Stavba prokaryotické buňky – biologie

 

   Otázka: Stavba prokaryotické buňky

   Předmět: Biologie

   Přidal(a): Cloverlaf

 

Stavba prokaryotické buňky

stavba prokaryotické buňky (neobsahuje mitochondrie a plastidy)

cytoplazmatická membrána (biomembrána, povrchová)

 • zák. složka
 • funkce membr. organel v eukaryot. Buňce (organizační a energetická)
 • může vytvářet vychlípeniny -> analogy lysozomů ( mesozomy) -> rozkládá látky (chromatofor, fotosynt. Prokaryota, bakteriochlorofyl)

 

buněčná stěna (s mureinem = peptidoglykan (polymér derivátů glukosaminu)

 • vnější část membrány
 • udržuje tvar (opora) => skelet buňky
 • tuhá a pevná, chrání buňky
 • archeabakterie výjimka – polypeptidy, polysacharidy, pseudomurein
 • neobsahuje polysacharid celulózy

 

cytosol – tekutá složka cytoplazmy

 • vnitřní obsah buňky
 • polotekutá (gelovitá) hmota -> vyplňuje buňku
 • vlastní obsah -> obvykle bez organel

 

obsahuje:

 • DNA – jedna kružnicová molekula (chromozom), (dvouřetězová) -> uzavřena do kruhu (klubíčka, kružnice) -> nukleoid
  • vložena uprostřed buňky, volně – není ohraničena membránou
  • obsahuje asi 3500 genů, haploidní (jedna sada chromozomů)

 

 • plazmidy
  • někdy i přídavné DNA
  • vytváří kruh, nesou doplňkovou informaci (předají či získají)
  • některé konjugativní – přechod mezi buňkami
  • některé epizomální – mohou se včleňovat do centrálního DNA nebo vylézat -> vratný proces = reverzibilní
  • velký význam

 

 • ribozomy – menší
  • v oblasti chromozomů
  • u klidové buňky – několik set
  • v rostoucí buňce – 30 000
  • syntéza bílkovin

 

 • zásobní látky
  • glykogen = polysacharid
  • kyselina B-hydroxymáselná => zdroj energie a uhlíku, typická
  • volutin
  • kapičky síry

 

 • bičíky (jiná stavba než u eukaryot) = flagela
  • u některých bakterií – jeden či více bičíků -> slouží k pohybu
  • je uchycený pod plazmatickou membránou
  • pohyb bičíku je rotační (jako šroub)
  • skládá se z: dutého vlákna, šroubovitě stočené -> tvořeno molekulami bílkovin

 

 • pouzdro (slizové)
  • u některých bakterií
  • může být nad buněčnou stěnou , ochrana
  • tvoří ho amorfní organický polymer = bílkovina (polysacharid)
  • různá tlouštka -> větší pevnost a odolnost

 

fimbrie = vlásky = pilusy

 • pouze u některých bakterií
 • jemná krátká vlákna, vyčnívají z pouzdra
 • umožňují adhezi na jiné buňky
 • jsou na povrchu
 • někdy tvoří plsťovitý obal -> glykokalyx -> ochrana buňky
 • sexuální pilusy
  • specializovaná vlákna
  • vlákna dutá a umožňují přenos genetické informace mezi buňkami
  • konjugace = přenos informace


Další podobné materiály na webu:

💾 Stáhnout materiál   🎓 Online kurzy
error: Content is protected !!