Bezlebeční – kopinatci – maturitní otázka

biologie

 

Otázka: Bezlebeční – kopinatci

Předmět: Biologie

Přidal(a): Valdezova

 

 

BEZLEBEČNÍ – KOPINATCI (acrania, cephalochordata)

 • jsou evolučně mimořádně významná skupina drobných živočichů
 • obývají písčité mořské mělčiny
 • v larválním stádiu i v dospělosti mají vždy zachovanou chordu (zasahuje až do přední části těla)
 • pod podkmen spadá jediná třída: KOPINATCI

 

KOPINATCI

 • dospělí i larvy se živí mikrofágními rozsivkami a prvoky
 • přes den bývají zahrabaní v jemném písku, kde jim vyčnívá pouze hlava
 • v noci se aktivně pohybují ve vodě
 • připomínají malé rybičky, dosahují velikosti 6 cm
 • dospělec má tělo k oběma koncům zúženo, nemá zřetelnou hlavu ani končetiny
 • zadní část je napárový, kopinatě se rozšiřující ploutní lem
 • ústní otvor je lemován pohyblivými tykadly (cirry) a v zadní třetině břišní strany má dospělec vyústění obžaberního prostoru (porus peribranchialis) a samostatný řitní otvor, kterým vyúsťuje rovné střevo
 • pokožka je tvořena jednou vrstvou buněk
 • pod pokožkou je rosolovitá škára
 • osu a oporu tvoří chorda dorsalis
 • nemají kosti ani chrupavky
 • nad chordou je uložena mícha a nervová trubice
 • po celé délce hřbetu přirůstá pokožka se světločivnými buňkami (hesseho buňky) a v přední části je vířivá jamka (jamka Kollikerova), která má funkci čichovou
 • po stranách těla je příčně pruhovaná svalovina
 • ústní dutina je vyztužena plachetkou a centrálním otvorem, odspodu ční vířivý orgán s bičíky
 • hltan je symetricky prolamován žaberními štěrbinkami
 • koncem larválního stádia obrůstá srůstajícími kožními záhyby, vzniká tím obžaberní prostor
 • dýchá celým povrchem těla
 • CS je uzavřena a nemají vyvinuté srdce
 • krev mají bezbarvou, neobsahuje červené krvinky
 • jsou to gonochoristé bez viditelného pohlavního dimorfismu
 • vývoj– gonády jsou umístěné po stranách hltanu, jsou uvolňovány do peribranchiálního prostoru po prasknutí blanky, s vodou jsou vyplavovány do okolí, rýhováním vznikne blastula a poté gastrula, další stádium se nazývá neurula, embryo se podélně prodlužuje, vchlípením hřbetní části vzniká chorda, po opuštění obalu vzniká obrvená larva, druhotně se prolamují ústa a vzniká řitní otvor, larva je dlouhá asi 1 mm, 2- 3 měsíce žije jako součást planktonu, poté ztrácí obrvení a mění se v dospělce

ZÁSTUPCI:

 • KOPINATEC PLŽOVITÝ (branchiostoma lanceolatum)
  • živočich je poloprůsvitný, růžově zbarvený a dosahuje délky maximálně 8 cm

 

OBRATLOVCI (vertebrata)

 • jsou podkmen strunatců, u kterých došlo k vytvoření vnitřní chrupavčité nebo kostěné kostry, s dobře odlišitelnou hlavovou částí
 • charakteristickými znaky jsou:
  • Vnitřní kostra, páteř je tvořena obratli, hlavová část je kryta lebkou
  • Bilaterálně souměrné tělo
  • Centralizace nejdůležitějších smyslových orgánů
  • Trubicovitá nervová soustava chráněna chrupavčitou nebo kostěnou schránkou
  • Uzavřená cévní soustava
  • Základní funkční jednotka vylučovacích orgánů je nefron
  • Další znaky
  • Kůže mnohovrstevná – pokožka, škára
  • Kostra tvořena chrupavkou, kostí, vazivem
  • Vylučovací orgán – ledviny
  • Cévní systém – uzavřený
  • Nervová soustava – CNS (centrální nervový systém)- mozek, mícha; PNS (periferní nervový systém)- nervy

 

BEZČELISTNATÍ (agnatha)

 • patří sem vodní obratlovci s poměrně jednoduchou tělní organizací
 • nemají čelisti a jsou bez párových končetin
 • po celý život mají primárně zachovanou chordu
 • živí se filtrací vody, dravě paraziticky v současné době žije jen jediná třída

KRUHOÚSTÍ (cyclostomata)

 • tvar těla je hadovitě protáhlý
 • mají nepárové ploutevní lem
 • mají chrupavčitou stavbu těla
 • vývoj je nepřímý a probíhá přes larvu (minoha), která nemá obžaberní prostor
 • živí se řasami, filtrovanými z nasávané vody

MIHULE (petromyzoniformes)

 • mají ústní otvor lemován štěrbinovitě složenými mohutnými pysky kruhovitého tvaru
 • až 1 m
 • kůže pokryta jedovatým slizem
 • jsou dravé
 • mají 7 párů žaberních štěrbin

ZÁSTUPCI:

 • MIHULE POTOČNÍ (lampetra planeri)
  • až 15 cm
  • hlava, ocas a trup jsou od sebe nerozlišeny
  • na konci těla má nálevku s ústním otvorem
  • v dospělosti nepřijímá žádnou potravu, TS zakrňuje
  • za hlavou má 7 žaberních otvorů
  • kůže je lysá, produkuje ochranný sliz
  • ploutevní lem vytváří ocasní ploutev a 2 oddíly hřbetní
  • má venózní srdce (prochází jím pouze odkysličená krev)
  • vylučování škodlivých látek obstarávají prvoledviny (opistonefros)
  • v ČR ohrožený druh
 • MIHULE ŘÍČNÍ (lampetra fluviatilis)
  • má ústřední přísavku s rohovitými zuby a svalnatý jazyk, jímž nasává směs krve hostitele
  • až 50 cm
  • tře se ve sladkých vodách
 • MIHULE MOŘSKÁ (petromyzon marinus)
  • dosahuje velikosti až 100 cm, žije na severní polokouli při atlantickém pobřeží
  • tře se ve sladkých vodách

 

SLIZNATKY (myxiniformes)

 • nevytvářejí přísavný terč
 • oči jsou přerostlé kůží a druhotně jsou redukovány
 • pohlavní žláza se táhne pásovitě kolem střeva, v přední části má gonády
 • jsou hermafrodité
 • tělesná organizace je primitivnější než u mihulí
 • mají mimořádně vyvinuté slizotvorné žlázy
 • sliz podporuje jejich imunitu
 • množství vylučovaného slizu je obranou reakcí sliznatek v útrobách napadených ryb

ZÁSTUPCI:

 • SLIZNATKA CIZOPASNÁ (myxine glutinosa)
  • napadá poranění, oslabené a uhynulé ryby
  • žije v Atlantiku
  • asi 50 cm


Další podobné materiály na webu:

💾 Stáhnout materiál   🎓 Online kurzy
error: Content is protected !!