Tělní tekutiny – maturitní otázka

ošetřovatelství

 

Otázka: Tělní tekutiny

Předmět: Biologie

Přidal(a): veronika

 

 • = trofická pojiva
 • Oběhová soustava (cévní)
 • -> voda (až 42 litrů)
  • 2/3 v buňkách
  • 1/3 mimo buňky (14 litrů)
 • Tělní tekutiny vody
  • Extracelulární (-> mino buňky)
   • Na+, Cl-, Ca+2,
   • Cukr (glc), mastné kyseliny
   • Plyny -> O2, CO2
  • Intracelulární (uvnitř)

Homeostáza

 • = stálost vnitřního prostředí -> ke které směřujeme
 • Ideální hodnota
 • Jde o
  • Vodu
  • Soli
  • Glukózu
  • Vnitřní pH
  • Tlak
  • Extracelulární tělní tekutiny
   • Mezibuněčná tekutina -> obklopuje buňky, omývá je -> tkáňový mok
  • V cévách (to co koluje)
   • -> krev + míza
  • Tkáňový mok
   • 10,5 litru (včetně lymfy) (ze 14 litrů)
   • Tkáňový mok a lymfa se navzájem doplňují a spolupracují
    • -> liší se obsahem bílkoviny
    • Společně se snaží vytvořit homeostázu
     • Fyziologický roztok
      • -> izotonická kapalina s naším vnitřním prostředím
     • (ze 14 litrů je 3,5 litru krev)

 

Krev

Červená, neprůhledná tekutina, vazká kapalina

Objem = 5,5 litru (8 % hmotnosti, ženy méně krve než muži)

2 složky

 • Krevní plazma 55 %
  • Tekutá složka
 • Krevní buňky + krevní destičky
  • Pevná složka
 • Stálý krevní objem je součástí homeostázy
 • Ztráta
  • do 500 ml -> není ohrožující
  • nad 1000 – 1500 ml -> ohrožuje život
 • funkce
  • transport plynů
  • rozvod živin, hormonů a vitamínů
  • termoregulace (pro zachování homeostázy)
  • imunitní reakce
  • odvod odpadních látek

Krevní plazma

 • Neobsahuje krevní buňky
 • pH -> 7,4
 • Obsah -> 3,5 litru
 • Světle žlutá tekutina
 • složení
  • 91 % vody
  • 9 % plazmatické bílkoviny
   • Glukóza
   • Močovina
   • Soli (NaHCO3)
  • (krevní sérum = plazma bez bílkoviny -> fibrinogen -> zajišťuje srážlivost)

 

Pevná složka krve

Erytrocyty = červené krvinky

 • 2 duté
 • Bezjaderné
 • Životnost 120 dnů
 • Složení
  • 60 % vody
  • 40 % sušiny
   • Hemoglobin 95 %
  • Přenos plynů (CO2, O2)
   • Přenáší i CO (až 200x rychleji se váže na krvinky)
  • Muži 4,3 – 5,3 milionu/ml
  • Ženy 3,8 – 4,8 milionu/ml
  • Erythropoéza = vznik červených krvinek
   • Fe, B12, Bílkoviny
   • Vnik trvá 7 dní
  • Hemolýza = rozklad krve/krvinek
   • V játrech -> žlučníková barbiva (bilizubin, biliverdýn)
    • Fe si necháváme
   • Hemoglobin se rozpadne na žluč -> novorozenecká žloutenka
  • Funkce -> transport CO2 a O2

 

Leukocyty = bílé krvinky

 • Průsvitné
 • Mají jádro
 • Leukopoéza = vznik
  • V kostní dření
  • V lymfatických tkáních -> lymfocyty T
 • Funkce: obrana organismu
 • Při nemoci máme více bílých krvinek
 • Různé tvary
 • Tvorba protilátek
 • Životnost 12 hodin – 200 dní

 

 • Fagocytóza = obklopení pevné čísti panožkami/výběžky
  • Požírači = makrofágové
 • Diapedéza = krvinka se dokáže zúžit a prolézt skrz to, co potřebuje (stěny cévy, buňky tkání)
  • Velmi rychlý měňavkovitý pohyb
 • Dělení podle obsahu barvitých zrníček
  • Granulocyty -> mají zrníčka
   • Eozinofily
   • Neutrofily (máme jich nejvíce 70 %, 1. obranná linie)
   • Bazofily
  • Agranulocyty -> nemají zrníčka
   • Lymfocyty T,B -> 2. nejpočetnější
   • Monocyty -> z nich makrofágy = zralé buňky
    • Největší v lymfatických uzlinách
    • Fagocytují
    • Součástí REZ (retikulo – endotelového systému)
    • Čistí od nečistot

 

Trombocyty

 • =úlomky buněk (původních megakaryocytů)
 • = krevní destičky
 • Životnost 4 dny
 • Trombopoéza
 • Při srážení krve = hemokoagulace
  • 3 etapy
   • shlukování trombocytů
    • Rozpad -> uvolnění serotoninu -> stažení cévy
   • tvorba zátky ze shluklých trombocytů
   • uvolňují se koagulační faktory
    • Protrombin (uvolnění z trombocytů)
    • Fibrinogen (rozpustná v plazmě)
     • O2, Ca2+
    • Vitamín K (E. Coli)
   • O2 + protrombin -> trombin -> fibrinogen -> fibrin (vláknitý) zachycuje -> smrštění -> vytlačí se krevní sérum (hnis) -> krevní koláč -> strup
   • Faktor VIII
    • Pokud chybí -> hemofilie
    • Gonozomální dědičnost -> z pohlaví na pohlaví

 

Krevní skupiny

 • Systém ABO -> A, B, AB, O
 • Jan Jánský – objevitel krevních skupin
 • Červené krvinky ovlivňují krevní skupinu
  • Nesou na povrchu aglutinogen
  • A, B, AB, O
 • Krevní plazma taky ovlivňuje skupinu
  • Obsahuje rozpuštěný aglutinin
  • Anti B, anti A, anti B i A, nic
 • Rh-faktor
  • Když ho krvinka nese -> + (85 % populace)
  • Když ho nenese -> –
  • V těhotenství matka z Rh –
   • Dítě krve se rozkládá po porodu -> novorozenecká žloutenka
   • Léky na změnu Rh faktoru
  • Dědičnost krevní skupiny
   • X ženský
   • Y mužský
    • Diploidní
    • 23 párů chromozomů
     • A=A (AA) skupina A
     • A> O (AO) skupina A
     • A=B (AB) skupina AB
     • O=O (OO) skupina O


Další podobné materiály na webu:

💾 Stáhnout materiál   🎓 Online kurzy
error: Content is protected !!