Enzymy – maturitní otázka z biochemie

biochemie

 

Otázka: Enzymy

Předmět: Biochemie

Přidal(a): vnl.xf

 

 

Biochemie – Enzymy

 

Enzymy = biokatalyzátory – umožňují chemické reakce v organismu

 • zpomalují, urychlují, zastavují chemické reakce
 • bez katalyzátoru by neprobíhali chemické reakce v těle člověka
 • zřetězení reakce do dějů a u každé reakce je jiný enzym
 • => ovlivňují druh výsledného produktu
 • dokonalejší než umělé katalyzátory
 • účinnější
 • umožňují reakci za nevýhodných podmínek
 • snadná regulace
 • vysoká specifičnost
  • substrátové – reaktant, výchozí látka
  • reakční – enzym na substrátu schopen provést jen určitou změnu
 • velké množství enzymů v buňkách

 

Složení enzymů

 • bílkovina jednoduchá globulární
 • složená bílkovina globulární
 • apoenzym + kofaktor
 • apoenzym – bílkovina
 • kofaktor – nebílkovinná část
  • připojen pevnou vazbou = prosthetická skupina
  • připojen slabě = koenzym (oddělitelné)
  • rozdílné složení

 

Názvy enzymů

 • nejstarší přípona – in
 • dnes přípona – asa
 • celý název: substrát/y + typ reakce + asa

 

Třídy enzymů

 • 6 tříd
 • oxidoreduktázy – př. alkoholdehydrogenasa
 • transferázy – př. acetyltransferaza
 • hydrolasy – př. lipázy
 • lyasy – př. dekarboxylasy
 • isomerazy
 • lipázy

 

Aktivní centra enzymů = malá oblast enzymu má vazebnou a katalytickou funkci

 • do určitých míst ústí určité funkční skupiny (teorie „zámek a klíč“, nebo teorie „indukovaného přizpůsobení“)
 • enzym je schopen malinko se pozměnit
 • součástí jsou kofaktory
 • multienzymové komplexy – více bílkovinných podjednotek (různá specifičnost), zpracování 1 substrátu různými reakcemi př. syntéza mastných kyselin
 • proenzymy = zymogeny – buňky vyrobí enzym v neúčinné foě (proenzym), na správném místě, kde má fungovat se kus odhalí a enzym má volné aktivní centrum a může pracovat př. úeúsinogen -> pepsin

 

Princip enzymové katalýzy

 • snížení aktivační enegie EA – vznik meziproduktů s enzymem

 • A + BC -> AB + C
 • A + BC -> A … B… C (meziprodukt) -> AB + C
 • A + BC + E (katalíza) -> A + C – E – B -> AB + C + E
 • E podporují přiblížení reaktantů
 • vyjádření katalitické aktivity E A
  • katal (kat) – množství aktivity, které přeméní 1 mol substrátu na 1 sec
  • mezinárodní jednotka – U – 1 mikromolsubstrátu/1 sec
 • faktory ovlivňující enzymovou katalízu
  • teplota – urychlení reakce, nebezpečí tepelné denaturace, maximum 40-50°C
  • pH – aktivita enzymů v úzkém rozmezí = pH optimum (v těle 7 pH)
  • koncentrace enzymu – syntéza a denaturace enzymu je ovlivněna koncentrací v buňce, což je ovlivněno geneticky a produkty
  • koncentrace substrátu – vliv až do nasycení enzymu
  • ionty kovů – aktivují enzym, několik typů zastavení (inhibace) činnosti enzymů
   • kompetitivní – inhibitor a substrát se váže na stejné místo, reverzibilní – koncentrace látek přinadbytku substrátu vyštve inhibitor a bude se měnit substrát, inhibitor je příbuzná látka substrátu, inhibitor i produkt působí reakce i zpětnou vazbu
   • nekompetetivní – vazba inhibitoru na jiné místo enzymu – vratná/nevratná deformace aktivního centra (enzymové jedy)
  • alosterické enzymy – zvláštní skupina enzymů má aktivní centruma další místo na vazbu efektoru, který způsobí inhibici enzymu nebo aktivaci enzymu
  • rozdělení enzymů – v určitých organelách buňky a v cytoplasmě

 

Význam enzymů pro praktickou medicínu

 • A – diagnóza – při poškození buěk jsou přítomny intracelulární enzymy v krvi
 • B – stanovení různých látek – enzym slouží k přesnému určení látky
 • C – léčebné zásahy – substituce trávicích enzymů, emzymoterapie př. Wobenzym

 

Zdroje najdete uvedeny zde:


Další podobné materiály na webu:

💾 Stáhnout materiál   🎓 Online kurzy
error: Content is protected !!