Pohybová soustava – maturitní otázka z biologie

 

   Otázka: Pohybová soustava

   Předmět: Biologie

   Přidal(a): Evca.cel<>seznam.cz

 

 

 

 

Pohyb je jednou z nejzákladnějších vlastností živočichů, než ale porozumíme mechanismu pohybu svalů, které jsou svou činností pevně spjati s kostrou, je třeba říci si něco o stavbě tkání:

Tkáň je soubor buněk stejného tvaru a funkce; základní členění tkáni je asi takovéto:

  1. tkáně epitelové (krycí a výstelkové) – mají původ ve všech 3 zárodečných listech, převážně ektoderm
  2. tkáně pojivové – vazivo, chrupavka, kost (dentin); tělní tekutiny (krev, míza, tk. mok)
  3. tkáně svalové – svalovina hladká, příčně-pruhovaná a srdeční
  4. nervová tkáň – vysoce specializovaná, neurony a gliové buňky

 

Pojivové tkáně

  • tvořeny buňkami a mezibuněčnou hmotou, která udává charakter tkáně a sestává se ze

2 složek: amorfní složka = beztvará (protein-polysacharidový komplex) a fibriální složka = vláknitá fibrily (vlákna)

a) kolagenní (pevné, odolné tlaku)

b) elastické (měkčí, odolné tahu)

c) retikulární (síťovitě větvená)

 

Vazivo – B = fibroplasty z nich fibrocyty

typy: řídké kolagenní – mezi orgány a tkáněmi

elastické vazivo – stěny dutých orgánů a tepen

retikulární vazivo – mízní uzliny, slezina, krvetvorná kostní dřeň, základ tukové tkáně

tuhé kolagenní vazivo – škára, šlacha, povázka = fascie = obal svalu

bílá tuková tkáň – přirozená v útrobách (ledviny, osrdečník, kolem střevních kliček); ukládání

podkožního tuku je řízeno geneticky (typ jablko a hruška) a počet tukových b. je geneticky dán

hnědá tuková tkáň – u člověka pouze u novorozenců; oblast krku a zad; termoregulace; snadné ukládání a čerpání zásob (u zvířat všechny hybernující)

 

Chrupavka – Cartilago – oporné bezcévní pojivo

  • skládá se z chodrocytů, mezibuněčné hmoty a bohatě prokrvené ochrustavice – zajišťuje výživu

typy:    hyalinní – průsvitná, původní; z ní ostatní typy chrupavek; v emryonální a ranně

fetální době tvoří největší část skeletu; v dospělosti: kloubní chrupavky, konce žeber, výběžek hrudní kosti, nos, hrtan, průdušnice – vzniká z ní většina kostí

elastická – pružná; př.: ušní boltec, hrtanová příklopka, stěny průdušinek

kolagenní – vláknitá; odolná na tah i tlak; př.: meziobratlové disky, menisky, spona

stydká, styčné plochy některých kloubů

růst:

a) dělením chondrocytů – intususcepce (vmezeřování)

b) z ochrustavice – apozice (přikládání dalších vrstev)

 

Kost – Os; odvozena od chrupavky (rozdíl v MBH a tvaru buněk)

– osteocytyosteoblasty (stavba mezikostní hmoty a povrchu kosti) a osteoklasty (rozrušují kost, odbourávají MBH) => neustálaá obměna kosti

– MBH – charakteristická obsahem organické složky – bílkovina ostein a fibril (kolagenní vlákna) a anorganické složky, která se váže na povrch fibril a dodává kosti její tvrdost

– lidské tělo cca 206 kostí (kostrč 4 – 5 kostí; žebra 12 – 13 párů)

– osifikace – z hyalinní chrupavky do délky; z ochrustavice do šířky; ploché kosti lebky zkostnatěním vaziva; osikací (kostnatěním) rozumíme postupné ukládání minerálních látek na povrch fibril

– stavba kosti: epifýza – rozšířené kloubní konce, diafýza – střední část; každá kost se skládá ze 3 rozdílných složek: vazivové okostice, kostní tkáně a kostní dřeně; kostní tkáň je uspořádána do lamel, uprostřed koncentricky uspořádáných lamel pozorujeme Haversovy kanálky, kterými procházejí nervy a cévy, lamely jsou kolem kanálku uspořádany jako letokruhy v několika vrstvách ovinutých kolagenními vlákny (zpevněné krystalky solí) – celá struktura kolem jednoho kanálku se nazývá Haversův systém

– kostní tkáňhutná (kompaktní); houbovitá (spongiální) – trámečky =>možná přestavba

– kostní dřeňčervená (fce krvetvorby – retikulární vazivo); žlutá (vzniká z červené, v dlouhých kostech při růstu -> tuková tkáň); šedá (želatinózní – pozdní věk)

Tvary kostí: dlouhé – obsahují jak hutnou tak spongiózní tkáň

krátké – celý vnitřek spongióza a jen tenká povrchová vrstva kompaktní

ploché – zeshora a sdola kompaktní, uvnitř vše spongióza (žádné dutiny) – lebka, pánev,

lopatka,  hrudní kost

 

Vznik a vývoj kostí:

desmogenní os. – vznik z vaziva, primární kosti, př. lebeční, obličejové, k. klíční

– chondrogenní os. – vznik z chrupavky, druhotné kosti, př. většina kostí

– růst kosti do délky = intususcepce – zajišťují růstové chrupavky

– řízeno hormonálně – somatotropní hormon (STH) – vyluč. adenohypofýzou, nežlázový char., vzniká

v játrech → aktivuje činnost chrupavk.b.

– růst kosti do šířky = apozice – přikládání lamel, zajišťuje okostice

 

Spojení kostí: pevné   – chrupavkou (spona stydká, žebra, meziobratlové ploténky)

– vazivem (kosti lebky, zaklínění zubů; fontanelly)

– kostní tkání = srůst (kost křížová, kostrční, pánevní)

volné – kloubem (2 hlavice – konkávní, konvexní); kloubní hlavice a jamka; ochrustavice přechází v kloubní pouzdro – kolagenní vazivo, bohatě prokrveno a inervováno; synoviální tekutina

 

K této otázce také patří:

Kosterní soustava

Svalová soustava

Další podobné materiály na webu:

💾 Stáhnout materiál   🎓 Online kurzy
error: Content is protected !!