Akutní infarkt myokardu – ošetřovatelská péče
Akutní infarkt myokardu a ošetřovatelská péče
Akutní ischemická choroba – ošetřování nemocného
Amputace a bércový vřed – lékařství a ošetřovatelství
Amputace dolní končetiny (DDK) – ošetřovatelská péče
Anatomie dýchacího systému – ošetřovatelství
Anatomie srdce – COR – Ošetřovatelství
Anémie – ošetřovatelská péče
Anémie – ošetřovatelská péče (2)
Anemie a leukemie -maturitní otázka
Angína pektoris – ošetřovatelská péče o pacienta
Angina pektoris (AP) ischemická choroba srdeční
Antikoncepce, plánované rodičovství – Gynekologie
Apendicitis – ošetřovatelská péče o pacienta
Arteriální hypertenze – maturitní otázka
Aseptické nekrózy kostí na noze
Asthma bronchiale – maturitní otázka
Astma bronchiále – ošetřovatelská péče o pacienta
Autoplastický obraz nemoci
Bartelův test běžných denních činností – maturitní otázka
Baťova nemocnice Zlín ve 20. a 30. letech 20. století
Beckova sebeposuzovací stupnice deprese
Bienstein škála k hodnocení situace a rizik v oblasti dýchání
Bio-psycho-sociální model zdraví – maturitní otázka
Bolest u nemocných
Bolesti hlavy – maturitní otázka
Bronchogenní karcinom – ošetřovatelská péče
Buňka – Genetika k maturitě
Canisterapie – seminární práce
Částečná desková protéza s kombinovanými sponami
Částečná snímatelná náhrada s kovovou konstrukcí
Celiakie z anglického pohledu
Cévní mozková příhoda – ošetřovatelská péče
Cévní mozková příhoda (CMP) – ošetřovatelská péče
Charta hospitalizovaných dětí
Chirurgická JIP – maturitní otázka
CHOPN (chronická obstrukční bronchopulmonální nemoc)
CHOPN a astma bronchiale – lékařství a ošetřovatelství
Chronická obstrukční plicní nemoc – ošetřovatelství
Činnosti zdravotnických pracovníků a odborných pracovníků
CMP – centrální mozková příhoda = iktus
CMP – maturitní otázka
CT systémy – lékařství a ošetřovatelství
Deklarace práv duševně nemocných
Dekubitus – maturitní otázka
Desatero dobré sestry
Desatero komunikace s pacienty se syndromem demence
Dětská gynekologie – maturitní otázka
Dezinfekce a sterilizace – zdravotnická nauka
Diabetes melitus (cukrovka) – lékařství a ošetřovatelství
Diabetes mellitus – maturitní otázka (3)
Diabetes mellitus – ošetřování nemocného
Diabetes mellitus – ošetřovatelská péče
Diagnostická kriteria hyperaktivního dítěte podle DSM III-R
Dietní systém – lékařství a ošetřovatelství
Diferencované stravování – potraviny a výživa
Dočasné fixní můstky – seminární práce – zubní technik
Dospělé nutriční skóre – maturitní otázka
Dotazník mezinárodního skóre prostatických symptomů I-PPS
Dotazník pro funkční hodnocení pacienta
Downes score – maturitní otázka
Druhy infuzních roztoků – maturitní otázka
Dýchací systém – Apparatus respiratorius
Dýchací systém – lékařství a ošetřovatelství
E-learning v ošetřovatelství
Edukace pacienta s diabetes mellitus
Epidemiologický proces – Epidemiologie
Epidemiologie, speciální epidemiologie
Epilepsie – maturitní otázka
Epilepsie – ošetřovatelská péče u dětí a dospělých
Etické komise – maturitní otázka
Etické principy v pooperační ošetřovatelské péči
Etické problémy transplantací – maturitní otázka
Euthanasie – seminární práce
Fagerströmův dotazník závislosti na nikotinu
Filozofie v ošetřovatelství – maturitní otázka
Fixní můstek a částečná snímatelná protéza – seminárka
Fixní můstky – postup, indikace, kontraindikace
Funkční klasifikace podle NYHA
Fyzikální vyšetření – maturitní otázka
Fyziologie reprodukčního systému – Gynekologie
Gynekologické záněty – maturitní otázka
Gynekologie a porodnictví – ošetřovatelská péče
Hepatitída – ošetřovatelská péče o pacienta
Historie (lékařské) etiky – maturitní otázka
Historie ošetřovatelství – maturitní otázka
Hluboká žilní trombóza – ošetřování nemocného
Hodnocení hmotnosti klienta
Hodnocení infekce v ráně
Hodnocení rizika pádu – maturitní otázka
Hodnocení sebepéče a soběstačnosti
Hodnocení vědomí – maturitní otázka
Hypertenze – interna k maturitě
Hypertenze – ošetřovatelská péče o pacienta
Imobilizační syndrom – zdravotnická nauka
Imunologie – úvod, imunizace, serologické metody
Infarkt myokardu (IM) – ošetřovatelství
Informovaný souhlas – referát
Infuzní roztoky a jejich druhy – maturitní otázka
Insuficience srdce
Ischemická choroba srdeční – ošetřovatelská péče
Ischemická choroba srdeční a infarkt myokardu
Ischemické choroba dolních končetin (ICHDK) – ošetřovatelství
Ischemické skóre podle Hachinského
Jaterní cirhóza – ošetřovatelská péče
Jóga – maturitní otázka
Klasifikace klinické manifestace alergie na včelí a vosí jed
Klasifikace NIC, NOC – maturitní otázka
Klimakterium – maturitní otázka
Klinická propedeutika – maturitní otázka
Kolorektální karcinom (KRCA) – ošetřovatelská péče
Komplikace diabetes mellitus – ošetřovatelství
Komunikace v ošetřovatelství – maturitní otázka
Konceptuální modely (model Gordonové a Oremové)
Kožní onemocnění nohou
Kriteria hodnocení tíže /toxicity/ při chemoterapii
Kýla – ošetřovatelská péče o pacienta
Lebka novorozence – maturitní otázka
Léčebná výživa klienta s onemocněním Diabetes mellitus
Leukémie – ošetřovatelská péče o pacienta
Levostrané a pravostrané selhání srdce – ošetřovatelství
Mastná a aknózní pleť – maturitní otázka
Mobilní komunikační zařízení – maturitní otázka
Model fungujícího zdraví – M. Gordonová
Mononukleóza (lidově nemoc z líbání)
Mutace (genetika) – maturitní otázka
Nádorové onemocnění dělohy – ošetřovatelská péče
Nádorové onemocnění prsu – ošetřovatelská péče
Náhlé příhody břišní – lékařství a ošetřovatelství
Návštěva u nemocného – desatero
Nehumánní vztahy na pracovišti – maturitní otázka
Nemoci extrapyramidového systému
Nemoci míchy – maturitní otázka
Nemoci mozku – maturitní otázka
Nemoci postihující periferní nervový systém
Nepravé nádory – klinická propedeutika
Nervosvalová onemocnění – maturitní otázka
Nervový systém – Systema nervosum
Nozokominální nákazy – zdravotnická nauka
Oční chirurgie, oftalmochirurgie – seminární práce
Onemocnění CNS – ošetřovatelská péče u dětí a dospělých
Onemocnění dolních končetin nervového původu
Onemocnění ICHS a IM – lékařství a ošetřovatelství
Onemocnění jater – lékařství a ošetřovatelství
Onemocnění ledvin – ošetřovatelská péče o pacienta
Onemocnění močových cest – ošetřovatelská péče
Onemocnění pohybového systému – ošetřovatelství
Onemocnění štítné žlázy – ošetřovatelská péče
Onemocnění tlustého a tenkého střeva
Onemocnění žil a tepen – lékařství a ošetřovatelství
Onemocnění žlučníku – ošetřovatelská péče
Onkologie – lékařství a ošetřovatelství
Ortopedické vady a choroby nohou
Ošetřování nemocného s akutním infarktem myokardu (AIM)
Ošetřování nemocného s diagnostikou pneumonie – maturitní otázka
Ošetřování nemocných s akutním infarktem myokardu
Ošetřování nemocných s diabetes mellitus
Ošetřování nemocných s hypertenzí, srdeční selhání
Ošetřování nemocných s onemocněním ORL
Ošetřování nemocných s poruchou vědomí
Ošetřování nemocných s průjmovým onemocněním
Ošetřování nemocných se záněty dýchacích cest
Ošetřování pacienta s ischemickou chorobou srdeční a AIM
Ošetřovatelská dokumentace podle teorie Kingové
Ošetřovatelská dokumentace podle teorie Nightingalové
Ošetřovatelská dokumentace podle teorie Oremové
Ošetřovatelská dokumentace podle teorie Roperové
Ošetřovatelská dokumentace podle teorie V. Hendersonové
Ošetřovatelská kazuistika
Ošetřovatelská péče na urologickém oddělení
Ošetřovatelská péče o klienta s pneumonií
Ošetřovatelská péče o nemocné s NPB
Ošetřovatelská péče o nemocné s onemocněním krve
Ošetřovatelská péče o nemocného s CMP
Ošetřovatelská péče o nemocného s ICHS
Ošetřovatelská péče o nemocného s jaterní cirhózou
Ošetřovatelská péče o nemocného s onemocněním krve
Ošetřovatelská péče pacienta s tromboembolickou nemocí – biologie/ošetřovatelství
Ošetřovatelská péče s onemocněním dýchacích cest – maturitní otázka z biologie
Ošetřovatelská péče u klienta s ICHS
Ošetřovatelská péče u klienta s ischemickou chorobou srdeční
Ošetřovatelská péče u nemocného s flebotrombózou
Ošetřovatelská péče u nemocného s plicní tuberkulózou
Ošetřovatelská péče u nemocných s hypertenzí
Ošetřovatelská péče u nemocných s onemocněním GIT
Ošetřovatelská péče u pacienta s diabetem mellitus
Ošetřovatelská péče u pacientů s onemocněním dýchacích cest
Ošetřovatelská péče u pacientů s onemocněním plic
Ošetřovatelské péče u pacienta s artrózou
Ošetřovatelský proces – zánět plic – pneumonie
Ošetřovatelský proces při onemocnění dýchacích cest
Ošetřovatelský proces při onemocnění ledvin
Ošetřovatelský proces u nemocných na onkologii
Ošetřovatelský proces u pacientky s karcinomem prsu
Ošetřovatelství – vědní obor, profese, úlohy, funkce a role
Ošetřovatelství při onemoc. gastrointestinálního systému
Ošetřovatelství při onemocnění oběhového systému
Ošetřovatelství u neurologického onemocnění
Pankreatitida – maturitní otázka
Péče o nemocné dlouhodobě ležící, o seniory
Péče o nemocné s onemocněním tenkého a tlustého střeva
Péče o nemocné s onkologickým onemocněním
Péče o nemocné s urolitiázou a hyperplazií prostaty
Péče o nemocného s onemocněním slinivky břišní
Péče o seniory a chronicky nemocné
Péče o ženu na gynekologicko-porodnickém oddělení
Péče při onemocnění žlučníku a žlučových cest
Péče při zánětlivém onemocnění dýchacích cest
Péče při zánětlivém onemocnění ledvin a močových cest
Péče s ischemickou chorobou srdeční – maturitní otázka
Péče u nemocného s onemocněním cév dolních končetin
Péče u nemocného s onemocněním štítné žlázy
Péče u nemocného s vředovou chorobou gastroduodena
Péče u pacienta s astma bronchiale a CHOPN
Pneumonie – ošetřovatelská péče o pacienta
Pneumonie – otázka k maturitě
Pochvala – maturitní otázka
Pohlavní systém muže a ženy – Organa genitalia
Popis a charakteristika osobnosti – maturitní otázka
Poranění mozku – ošetřovatelská péče o pacienta
Poruchy vědomí a epilepsie – lékařství a ošetřovatelství
Potřeba pohybu a aktivity – maturitní otázka
Potřeby nemocných v ošetřovatelském procesu
Práva pacientů – maturitní otázka
Předoperačním a pooperačním období
Příčiny kožních onemocnění, imunita, alergie
Příklady standardů ošetřovatelské péče
Příznaky duševních poruch
Příznaky objektivní – maturitní otázka
Profesionální chování – maturitní otázka
Provizorní fixní můstek a celoplášťová plastová korunka
První pomoc – maturitní otázka
První pomoc – test s řešením
První pomoc (AHA 2008, PP 2010)
První pomoc a její obecné zásady
Psychologická problematika práce ve zdravotnictví
Psychologická problematika života s handicapem
Psychologický přístup k nevyléčitelným a umírajícím
Psychologie hospitalizace – lékařství a ošetřovatelství
Psychologie zdraví a nemoci – lékařství a ošetřovatelství
Rány, rozdělení a jejich ošetření
Reaktivní artritida (ReA), Reiterův syndrom
Respiračním onemocnění – ošetřovatelský proces
Riziko vzniku diabetes mellitus – maturitní otázka
Rozmnožování buněk – genetika k maturitě
Sádrový obvaz – ošetřovatelská péče o pacienta
Sesterské organizace – maturitní otázka
Skupiny léků (abecedně) – lékařství a ošetřovatelství
Slinivka břišní – lékařství a ošetřovatelství
Sociologie medicíny a obecná sociologie
Sociologie v ošetřovatelství – maturitní otázka
Spánek u nemocných
Specifická imunita a nespecifická imunita
Srdeční selhání – ošetřovatelská péče o pacienta
Stavy ohrožující život – Ošetřovatelská péče
Štítná žláza a nadledviny – lékařství a ošetřovatelství
Svatá Anežka Česká – významná osoba v pečovatelství
Symptomy subjektivní – maturitní otázka
Syndrom ,,choré“ budovy a akutní příhody
Test ošetřovatelské zátěže – maturitní otázka
Tlak krve a elektrokardiografie (EKG) – ošetřovatelství
Transfuzní oddělení – maturitní otázka
Trombóza žil dolních končetin – ošetřovatelská péče
Tvrdé tobolky a měkké želatinové tobolky
Urolitiáza a hyperplazie prostaty – lékařství a ošetřovatelství
Uspokojování potřeb nemocných v multikulturní společnosti
Vizuální analogová škála
Vnitřní pohlavní orgány ženy – maturitní otázky
Vředová choroba – ošetřovatelská péče o pacienta
Vředová choroba gastoroduodena (VCHGD)
Vředová choroba gastoroduodena (VCHGD)(2)
Vředová choroba gastroduodena
Vředová choroba žaludku a duodena – ošetřovatelství
Vrozené a získané vady prstů
Vybraná onkologická onemocnění
Výchova ke zdraví – soubor vypracovaných otázek
Vyhláška č. 423/2004 Sb.
Vylučovací soustava – seminární práce
Vylučovací systém – Organa uropoetica
Vyprazdňování nemocného – moč
Vyšetření břicha – maturitní otázka
Vyšetření hrudníku – maturitní otázka
Vyšetření moči – maturitní otázka
Vyšetření pohybového aparátu a končetin
Vyšetření srdce – maturitní otázka
Vyšetřovací metody – maturitní otázka
Vyšetřovací metody v gynekologii
Význam obecné psychologie pro zdravotní sestru
Záchvatovitá onemocnění – maturitní otázka
Základní lékové skupiny – přehled
Základní vyšetřovací metody – maturitní otázka
Základy genetiky (velmi podrobně)
Zákon o nelékařských zdravotnických povoláních
Zánětlivé onemocnění ledvin a močových cest – ošetřovatelství
Záněty – maturitní otázka
Závislost, násilí, CAN, EAN, šikana a nezaměstnanost
Zdravotnická etika – lékařství a ošetřovatelství
Žlučník a žlučové cesty – lékařství a ošetřovatelství