Akční membránový potenciál – otázka z biofyziky
Aktivní transport – otázka z biofyziky
Akustické vlastnosti tkání – otázka z biofyziky
Akustika – otázka z biofyziky
Analýza koloidů – otázka z biofyziky
Biofyzika elektrických projevů a účinků elektrické energie
Biofyzika vnímání – otázka z biofyziky
Biologické, chemické a fyzikální vlastnosti vody
Biomechanika dýchání – otázka z biofyziky
Biomechanika podpůrně-pohybového systému – biofyzika
Biomechanika srdce – otázka z biofyziky
Biomembrány – otázka z biofyziky
Biosignály – otázka z biofyziky
Cytoplasma a cytoskelet – otázka z biofyziky
Derivace, integrace a diferenciální rovnice – doplněk z biofyziky
Detektory záření – otázka z biofyziky
Difúze a osmotický tlak – otázka z biofyziky
Dynamické systémy – otázka z biofyziky
Elektrická dráždivost tkání – otázka z biofyziky
Elektrické vlastnosti tkání – otázka z biofyziky
Elektrochemická analýza, polarografie – otázka z biofyziky
Elektroencefalografie EEG – otázka z biofyziky
Elektrokardiografie (EKG) – otázka z biofyziky
Elektroléčebné metody – otázka z biofyziky
Elektronová mikroskopie – otázka z biofyziky
Elektronový obal a děje v elektronovém obalu – biofyzika
Endoskopie – otázka z biofyziky
Fázová rovnováha – otázka z biofyziky
Fázově kontrastní a fluorescenční mikroskop – otázka z biofyziky
Hmota a fyzikální interakce, základní částice – biofyzika
Hmota a záření – otázka z biofyziky
Hrubé disperzní soustavy – otázka z biofyziky
Informace – otázka z biofyziky
Interakce záření s látkou – otázka z biofyziky
Jádro atomu – otázka z biofyziky
Klidový membránový potenciál (napětí) – biofyzika
Koloidní disperze – otázka z biofyziky
Konfokální mikroskop, zesilovač obrazu a kontrastní látky
Krevní oběhu a jeho biofyzika
Kvantové vlastnosti – otázka z biofyziky
Laser – otázka z biofyziky
Lidský hlas – otázka z biofyziky
Litotripse rázovými vlnami – otázka z biofyziky
Magnetická rezonance a MRI – otázka z biofyziky
Magnetické signály tkání, jejich vznik a záznam – otázka z biofyziky
Mechanické nástroje ve stomatologii – biofyzika
Mechanické rozdělení látek – otázka z biofyziky
Měření krevního tlaku – otázka z biofyziky
Měření mechanické práce, výkonu a teploty – biofyzika
Metody studia biopolymerů – otázka z biofyziky
Metody zaznamenávání obrazové informace – biofyzika
Mimotělní oběh a dialýza – otázka z biofyziky
Modelování – otázka z biofyziky
Modelování buněčné membrány a činnostní potenciály svalů
Moderní chirurgické nástroje – otázka z biofyziky
Molekulární biofyzika – otázka z biofyziky
Ochrana před ionizujícím zářením – otázka z biofyziky
Ochrana v radiologii – otázka z biofyziky
Optická mikroskopie – otázka z biofyziky
Optické vlastnosti oka – otázka z biofyziky
Osciloskop – otázka z biofyziky
Počítače (výpočetní technika) v lékařství
Povrchové napětí – otázka z biofyziky
Povrchové napětí – vlastnosti kapalin – laboratorní práce
Přehled aplikací nanotechnologií v medicině – biofyzika
Přenos tepla z organismu do prostředí – biofyzika
Radioaktivní přeměna a zákony radioaktivní přeměny
Radioterapie – otázka z biofyziky
Receptory – otázka z biofyziky
Rentgenové záření – otázky z biofyziky
Řízení a regulace – otázka z biofyziky
RTG, skiagrafie a skiaskopie – otázka z biofyziky
Sítnice – otázka z biofyziky
Skupenské stavy a jejich přeměny – otázka z biofyziky
Sluchové a statokinetické ústrojí – otázka z biofyziky
Snímací elektrody – otázka z biofyziky
SPECT a PET – otázka z biofyziky
Spektrofotometrie – otázka z biofyziky
Telemetrie a monitorování – otázka z biofyziky
Teploléčebné metody – otázka z biofyziky
Termodynamické děje v plynech – otázka z biofyziky
Termodynamické zákony – otázka z biofyziky
Termodynamika chemických procesů – otázka z biofyziky
Termodynamika živých systémů – otázka z biofyziky
Termografie – otázka z biofyziky
Účinky elektrického proudu – otázka z biofyziky
Účinky fyzikálních faktorů na lidský organismus
Účinky ionizujícího záření – otázka z biofyziky
Účinky jaderného výbuchu – otázka z biofyziky
Účinky magnetických polí – otázka z biofyziky
Účinky mikrovln a infračerveného záření – biofyzika
Účinky ultrazvuku – otázka z biofyziky
Účinky viditelného světla a UV – otázka z biofyziky
Účinky zrychlení – otázka z biofyziky
Ultrazvuková diagnostika – otázka z biofyziky
Urychlovače částic – otázka z biofyziky
Vady sluchu – otázka z biofyziky
Veličiny měření ionizujícího záření – otázka z biofyziky
Vidění – otázka z biofyziky
Viskozita – vlastnosti kapalin – laboratorní práce
Vnímání chemických podnětů – otázka z biofyziky
Výměna dýchacích plynů – otázka z biofyziky
Výpočetní tomografie (CT) – otázka z biofyziky
Základní pojmy termodynamiky a stavové veličiny