Anestesiologie – maturitní otázka
Anus – maturitní otázka
Asepse, antisepse – maturitní otázka
Břišní stěna – maturitní otázka
Chirurgie hlavy – maturitní otázka
Chirurgie hrudníku – maturitní otázka
Chirurgie ileus – maturitní otázka
Chirurgie jater – maturitní otázka
Chirurgie krku – maturitní otázka
Chirurgie kýly – maturitní otázka
Chirurgie páteře a míchy – maturitní otázka
Chirurgie Starověkého Říma
Chirurgie tenkého střeva – maturitní otázka
Chirurgie žaludku – maturitní otázka
Colon (chirurgie tlustého střeva) – maturitní otázka
Crush syndrom a Blast syndrom – maturitní otázka
Duodenum – maturitní otázka
Krvácení do git – maturitní otázka
Moderní chirurgické nástroje – otázka z biofyziky
Nádory – maturitní otázka
Náhlé příhody břišní – maturitní otázka
Oční chirurgie, oftalmochirurgie – seminární práce
Omrzliny – maturitní otázka
Operační blok – maturitní otázka
Ortopedie – maturitní otázka
Pankreas – maturitní otázka
Perioperační péče – maturitní otázka
Peritonitida – maturitní otázka
Polytrauma – maturitní otázka
Pooperační komplikace – maturitní otázka
Popáleninová poranění – maturitní otázka
Poranění břicha – úrazové náhlé příhody břišní
Poranění el. proudem, zářivou energií a poleptání
Poranění kloubů a kostí (zlomeniny) – maturitní otázka
Rány, rozdělení a jejich ošetření
Slezina – maturitní otázka
Transfuze – maturitní otázka
Traumatologie – maturitní otázka
Urologie – maturitní otázka
Zánět – maturitní otázka
Žlučník a žlučové cesty – maturitní otázka