Antiflogistika, antirevmatika, antihistaminika
Biokatalyzátory – maturitní otázka
Celková a lokální anestetika a analgetika
Dělení plynných a kapalných heterogenních směsí
Destilační metody
Dezinfekční a antiseptické látky
Extrakční metody – maturitní otázka
Kontrastní látky – maturitní otázka
Léčiva infekčních onemocnění
Léčiva ovlivňující činnost srdce a cév
Léčiva ovlivňující krevní oběh a funkce krve
Léčiva z přírodních surovin
Lékové formy – maturitní otázka
Mechanické operace s tuhou fází
Osud léčiv v organismu
Pomocné látky potřebné k výrobě léků
Původ a vývoj léčiv
Řízení jakosti ve farmaceutické výrobě
Sedativa, hypnotika, psychofarmaka