Biologické základy psychiky
Bolesti hlavy – maturitní otázka
Epilepsie – maturitní otázka
Nemoci extrapyramidového systému
Nemoci míchy – maturitní otázka
Nemoci mozku – maturitní otázka
Nemoci postihující periferní nervový systém
Nervosvalová onemocnění – maturitní otázka
Záchvatovitá onemocnění – maturitní otázka
Základní vyšetřovací metody – maturitní otázka