Bakterie – maturitní otázka
Chlamidie, mycobakterie, mycoplasmata, ricketcie, spirochety
G- tyčinky aerobní, G- tyčinky aerobní fakultativně
G+ koky, G- koky – maturitní otázka
G+ tyčinky sporulující a nesporulující
Houby – maturitní otázka
Jednobuněční prvoci, priony
Obalené a neobalené DNA viry – maturitní otázka
Obalené RNA viry, neobalené RNA viry
Viry – maturitní otázka